Powódź Bieruń

Aktualności

Kolejne szkolenie. Lokalni Liderzy zdobywają nową wiedzę.

Kolejne szkolenie. Lokalni Liderzy zdobywają nową wiedzę.

15 październik 2013

Kolejne szkolenia dla Lokalnych Liderów za nami. Tym razem omówione zostały zasady opracowywania Rodzinnych Planów Przeciwpowodziowych oraz przeprowadzono zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Loklani Liderzy uczestniczyli w kolejnym szkoleniu

Loklani Liderzy uczestniczyli w kolejnym szkoleniu

06 październik 2013

W poniedziałek, 30 września br. w Świetlicy Środowiskowej w Bieruniu odbyło się drugie specjalistyczne szkolenie dla Lokalnych liderów w ramach projektu „Oswajamy powódź”.
Tym razem tematem szkolenia była rola służb ratowniczych w czasie powodzi oraz możliwość wypracowania zasad współpracy z Lokalnymi Liderami.

Pierwsze specjalistyczne szkolenie dla Lokalnych liderów za nami.

Pierwsze specjalistyczne szkolenie dla Lokalnych liderów za nami.

28 wrzesień 2013

W środę, 25 września br. w siedzibie Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego odbyło się pierwsze specjalistyczne szkolenie dla Lokalnych liderów w ramach projektu „Oswajamy powódź”.
Tematem szkolenia była rola służb starosty i burmistrza w zarządzaniu kryzysowym i ochronie przeciwpowodziowej Miasta Bierunia.

Premiera filmu Powódź-bezpieczniej

Premiera filmu Powódź-bezpieczniej

28 wrzesień 2013

Serdecznie zapraszamy do udziału w premierowym pokazie filmu pt. Powódź-bezpieczniej.

Zrekrutowano Lokalnych liderów w ramach projektu „Oswajamy powódź”

Zrekrutowano Lokalnych liderów w ramach projektu „Oswajamy powódź”

22 wrzesień 2013

W środę, 18 września br. w Świetlicy środowiskowej w Bieruniu odbyło się spotkanie rekrutacyjno-informacyjne nt. projektu „Oswajamy powódź”.

Projekt Oswajamy powódź

Projekt Oswajamy powódź

09 wrzesień 2013

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Bierunia (dzielnic: Bijasowice, Czarnuchowice, Bieruń Nowy) do udziału w projekcie polegającym na przeszkoleniu 12 osób udzielających sąsiedzkiej pomocy na wypadek wystąpienia powodzi oraz opracowaniu i wdrożeniu tzw. Rodzinnych Planów Przeciwpowodziowych wśród mieszkańców około 50 gospodarstw domowych.

Omówienie sytuacji z dnia 26.06. br. na rz. Gostynce z kierownikiem Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta

Omówienie sytuacji z dnia 26.06. br. na rz. Gostynce z kierownikiem Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta

09 lipiec 2013

W dniu 02.07.2013 roku w Urzędzie Miejskim w Bieruniu odbyło się spotkanie z Kierownikiem Referatu Zarządzania Kryzysowego Panem Jarosławem Jurzakiem oraz członkami naszego stowarzyszenia Panem Michałem Kucz i Henrykiem Morkisz. Podczas spotkania omówiona została sytuacja na rzece Gostyni w Bijasowicach w dniu  26.06.2013 roku.

Wezbrane rzeki . - relacja z dnia 26.06.2013 r

Wezbrane rzeki . - relacja z dnia 26.06.2013 r

04 lipiec 2013

W dniu 26.06.2013 roku w godzinach rannych  dokonano sprawdzenia przepustów wałowych pod kątem ich szczelności oraz przeprowadzono kontrolę  obwałowań na rzekach Przemszy, Wisły i Gostyni. Przepusty pomimo, że całkowicie zalane wezbranymi  wodami w rzekach  nie zawiodły,  i wszystkie  były szczelne. W trakcie kontroli okazało się  jednak, że  zmieniła się sytuacja, która dnia poprzedniego była  o wiele  lepsza, po nocy z 25/26.06.20013r Przemsza w Czarnuchowicach, Wisła  w Czarnuchowicach i Bieruniu, Gostyń w Bijasowicach i Kopani  w wyniku wezbrań wystąpiły z koryt i rozlały się na międzywalu. Największe zagrożenie wystąpiło  na remontowanym odcinku rzeki Gostyni w Kopani.

Podziękowania

12 styczeń 2011
Są takie chwile w życiu człowieka, że nie wie, co powiedzieć. Tegoroczne wydarzenia z maja, kiedy wezbrana Gostynka zalała nasz dom, zabierając niemal dorobek całego naszego życia pozostanie w naszej pamięci na długo. Nie jest rzeczą prostą odrzucić wspomnienia, czy wymazać z pamięc...
Redaktor

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook