Powódź Bieruń

Aktualności

Podsumowanie projektu pn. Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu

Podsumowanie projektu pn. Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu

31 grudnia 2014

W dniu 30 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu pn. "Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu". Projekt stanowił kontynuację zrealizowanej z dużym sukcesem I edycji pn. „Oswajamy powódź”. Zobacz zadania zrealizowane w ramach I edycji projektu Tutaj.
Najważniejszym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu było wdrożenie wśród mieszkańców Bierunia zasad zachowania się w czasie powodzi w formie tzw. Rodzinnych Planów Powodziowych. Lokalni liderzy omówili Rodzinne Plany Powodziowe z mieszkańcami Bierunia zagrożonymi lub dotkniętymi skutkami powodzi. W sumie projekt objął swoim zasięgiem 150 rodzin.

Zaproszenie na podsumowanie projektu pn. Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu

Zaproszenie na podsumowanie projektu pn. Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu

20 grudnia 2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w  spotkaniu podsumowującym realizację projektu pn. „Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu”.

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

01 grudnia 2014

Już wkrótce opublikowane będą plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). Ich celem jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, a także ich otoczenia.

Wizyta studyjna w Krakowskim IMGW

Wizyta studyjna w Krakowskim IMGW

24 listopada 2014

W dniu 18 listopada Grupa Lokalnych liderów odwiedziła Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Do zadań instytutu należą w szczególności: prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinach hydrologii i metrologii, prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji przy pomocy podstawowych systemów i sieci pomiarowych, opracowywanie i rozpowszechnianie prognoz i ostrzeżeń dla osłony ludności oraz opracowywanie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących.

Zbiórka Caritasu w związku z wybuchem gazu w Katowicach

Zbiórka Caritasu w związku z wybuchem gazu w Katowicach

26 października 2014

Wybuch gazu w kamienicy przy ul. Sokolskiej w Katowicach.
Caritas Archidiecezji w Katowicach prowadzi zbiórkę pieniędzy na pomoc poszkodowanym w wyposażeniu nowych mieszkań.

Czy Bieruń  jest dobrze zabezpieczony przed powodzią? Zaproszenie do udziału w spotkaniu

Czy Bieruń jest dobrze zabezpieczony przed powodzią? Zaproszenie do udziału w spotkaniu

15 października 2014

Stowarzyszenie "Atlantyda" oraz Stowarzyszenie "Porąbek" serdecznie zapraszają mieszkańców Bierunia do udziału w spotkaniu nt. działań jakie należy podjąć, w celu ochrony Naszego Miasta przed kolejną powodzią w przyszłości. Czy w ogóle jesteśmy w stanie zabezpieczyć Bieruń przed powodzią? - na to i wiele innych pytań odpowie Pan Andrzej Siudy, wieloletni kierownik Zapory Goczałkowickiej.
W 2010 roku Pan Andrzej Siudy odpowiadał za gospodarowanie wodami Zbiornika Goczałkowickiego w czasie tragicznej w skutkach powodzi w 2010 r.

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

12 października 2014

Aktualne zdjęcia obrazujące stan urządzeń hydrotechnicznych na terenie Bierunia.

Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu - zaproszenie do udziału w projekcie

Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu - zaproszenie do udziału w projekcie

30 września 2014

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Bierunia do udziału w projekcie „Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu”, w ramach którego wśród mieszkańców Bierunia będą wdrażane  tzw. Rodzinne Plany Powodziowe.

Podziękowania

12 stycznia 2011
Są takie chwile w życiu człowieka, że nie wie, co powiedzieć. Tegoroczne wydarzenia z maja, kiedy wezbrana Gostynka zalała nasz dom, zabierając niemal dorobek całego naszego życia pozostanie w naszej pamięci na długo. Nie jest rzeczą prostą odrzucić wspomnienia, czy wymazać z pamięc...
Redaktor

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook