Powódź Bieruń

Aktualności

Samopomoc sąsiedzka. Warsztaty z psychologiem społecznym.

27 października 2013
Samopomoc sąsiedzka. Warsztaty z psychologiem społecznym.

W niedzielę, 20 października 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Bieruniu lokalni liderzy uczestniczyli w warsztatach z zakresu samopomocy sąsiedzkiej.
Zajęcia prowadziła psycholog społeczny Pani dr Marzena Łotys oraz przedstawiciel Fundacji Rozwoju Wsi z Warszawy Pani Ewa Żuławnik.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m. in., iż przeżycie katastrofy jest źródłem największych urazów psychicznych w życiu człowieka. Nieubłaganie zmienia sposób widzenia i przeżywania świata, a życie zaczyna dzielić się na przed i po katastrofie. Zespół Stresu Pourazowego (ang. PTSD - Postraumatic Stress Disorder) obserwowany jest także u ofiar powodzi. Jeśli poszkodowani nie otrzymają w porę odpowiedniej pomocy, mogą mieć problemy w przyszłości.

Na zespół stresu pourazowego składają się z następujące fazy:

•   Faza heroiczna – obejmuje okres spotkania z kataklizmem. Walka z kataklizmem.
•   Faza miodowego miesiąca – okres, w którym na tereny dotknięte powodzią zaczyna docierać pomoc zewnętrzna. Wszyscy kochają powodzian, wszyscy chcą im pomóc (okres trwa od dwóch tygodni do dwóch miesięcy).
•   Faza utraty złudzeń, zwana również wtórną katastrofą     - powodzianie zostają sami ze swoimi problemami, mogą liczyć tylko na siebie. Okres ten trwa do około roku po powodzi.
•   Faza rekonstrukcji – powrót do ”normalnego” życia  - kilka lat po powodzi.

Stres pourazowy można i należy łagodzić tak, by ofiary katastrofy mogły powrócić jak najszybciej do właściwego sobie, normalnego poziomu funkcjonowania. W różnych grupach wiekowych łagodzenie to ma nieco odmienny przebieg.

Grupa liderów dyskutowała również nt. Sposobów budowy zaufania wśród sąsiadów i wzmacniania międzyludzkich więzi.
Zobacz wykład Pani Psycholog pn. psychologiczne skutki powodzi

Zdjęcia

Podziękowania

12 stycznia 2011
Są takie chwile w życiu człowieka, że nie wie, co powiedzieć. Tegoroczne wydarzenia z maja, kiedy wezbrana Gostynka zalała nasz dom, zabierając niemal dorobek całego naszego życia pozostanie w naszej pamięci na długo. Nie jest rzeczą prostą odrzucić wspomnienia, czy wymazać z pamięc...
Redaktor

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook