Powódź Bieruń

Aktualności

Opracuj ze swoją rodziną Rodzinny Plan Powodziowy.

12 listopada 2013
Opracuj ze swoją rodziną Rodzinny Plan Powodziowy.

W sytuacjach kryzysowych traci się głowę. Najlepiej wtedy mieć gotowy i przećwiczony plan postępowania, w którym każdy z członków rodziny ma wyznaczoną rolę i zadanie do wykonania.
W ramach projektu „Oswajamy powódź” Lokalni liderzy opracują z Twoją rodziną, w formie Rodzinnego Planu Powodziowego, zasady postępowania na wypadek powodzi.

Lokalni liderzy to dwunastoosobowa grupa, która wzięła udział w cyklu specjalistycznych szkoleń zwiększających ich wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpowodziowej.  Zdobyta wiedza pozwoliła im opracować Rodzinne Plany Powodziowe, które będą wdrażane wśród mieszkańców Bierunia.
Tego typu działania pozwolą zminimalizować skutki materialne i finansowe ewentualnej powodzi.
Liderzy na wypadek powodzi będą czynnie wspomagać akcje ratownicze prowadzone przez odpowiednie służby. Aby wypracować model współpracy lokalni liderzy spotykali się z przedstawicielami straży pożarnej, policji, straży miejskiej, pracownikami zarządzania kryzysowego burmistrza i starosty,.
Zgłoś Swój i rodziny udział do projektu na adres email: stowarzyszenie.atlantyda@poczta.fm lub tel. 513341345.
Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 17 listopada br.
Warunek udziału w projekcie to:
Zameldowanie na terenie jednej z trzech dzielnic: Bijasowice, Czarnuchowice lub Bieruń Nowy, które zostały dotknięte lub są zagrożone powodzią.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń.
Dla rodzin uczestniczących w projekcie czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe (Rodzinny Plan Powodziowy, kalendarz oraz wysokiej klasy latarka).

Warto poświęcić godzinę lub dwie, by zastanowić się, jak zmniejszyć ryzyko utraty dorobku całego życia i zabezpieczyć bliskich.
Nie pozwól, aby powódź zaskoczyła Twoją rodzinę. Naucz  się żyć w sposób, który może znacznie  ograniczyć skutki ewentualnej powodzi do minimum.


Rysunek - Dominiki Haręża VIb


Wydarzenie  dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Podziękowania

Podziękowanie

18 stycznia 2011
Serdecznie dziękuję za stworzenie strony internetowej na temat naszego miasta. Dzięki temu, że jest tak dobrze zbudowana można się wiele dowiedzieć. Wcześnie o wielu rzeczach nie wiedziałem. Cieszę się bardzo, że strona powstała i polecam ją wśród znajomych.
Henryk z Bierunia.

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook