Powódź Bieruń

Aktualności

Wizyta studyjna Lokalnych Liderów w Raciborzu i Goczałkowicach

27 października 2013
Wizyta studyjna Lokalnych Liderów w Raciborzu i Goczałkowicach

Grupa Lokalnych Liderów, 26 października br. odwiedziła miejscowość Racibórz, polder Buków oraz zaporę Goczałkowicką.

W pierwszej kolejności Lokalni Liderzy odwiedzili Urząd Miejski w Raciborzu, gdzie Kierownik tamtejszego wydziału Zarządzania Kryzysowego, Pan Stanisław Mrugała przedstawił historię miasta oraz doświadczenia w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.
Tragiczna w skutkach powódź z 1997 roku pozwoliła na wyciągnięcie przez władze miasta wniosków z brutalnej lekcji, a wprowadzone rozwiązania uchroniły Miasto Racibórz przed powodzią w 2010 r.
Zaangażowanie pracowników tamtejszego wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Lenka, pozwoliły wypracować wiele cennych inicjatyw oraz procedur ochrony przeciwpowodziowej. Dzięki ich  zaangażowaniu Miasto Racibórz postrzegane jest jako jedno z najlepiej przygotowanych na wypadek powodzi miast w Polsce.


Z Urzędu Miejskiego w Raciborzu Lokalni Liderzy przejechali autokarem do filii RZGW w Gliwicach na polder Buków.
W trakcie wizyty  na polderze Buków Lokalni Liderzy mieli okazję zobaczyć jak funkcjonuje i jaką rolę pełni tzw. suchy zbiornik. Wiele pytań, które były zadawane tamtejszemu kierownikowi polderu, dotyczyły rozwiązań technicznych, takich jak materiał z jakiego zostały usypane wały polderu, pojemności polderu oraz jego praktycznego wykorzystania w czasie powodzi. Zainteresowanie to wynikało przede wszystkim z podobieństwa polderu Buków do „planowanej” budowy polderu w Bijasowicach (Bieruń).
Działanie polderu Buków o pojemności 39 mln m3 wody w znaczący sposób przyczyniło się do uchronienia Miasta Raciborza w 2010 roku przed powodzią.
Kolejną inwestycją mającą kluczowe znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej Raciborza jest rozpoczęta budowa polderu Racibórz Dolny. Lokalni Liderzy przejeżdżali przez wysiedlane pod budowany polder miejscowości Nieboczowy oraz Ligotę Tworkowską.

Z Polderu Buków Lokalni Liderzy udali się na zaporę Goczałkowicką pełniącą w pierwszej kolejności rolę  zaopatrzenia ludności Górnego Śląska w wodę pitną, ale także zbiornika retencyjnego dla ochrony doliny Małej Wisły przed powodzią.
Merytoryczne przedstawienie roli oraz zasad funkcjonowania zapory Goczałkowickiej przez kierownika zbiornika Goczałkowickiego, Pana Andrzeja Siudy pozwoliło wizytującym osobom zrozumieć zasady funkcjonowania zbiornika Goczałkowickiego oraz rolę zbiornika retencyjnego chroniącego Bieruń przed powodzią.


Merytoryczne przygotowanie i zaangażowanie w wykonywaną pracę osób reprezentujących odwiedzane instytucje wywarło na Lokalnych Liderach olbrzymie wrażenie. Zgodnie potwierdzono, iż tzw. czynnik ludzki odgrywa ważną rolę w zarządzaniu i ochronie przeciwpowodziowej.

Czytaj więcej:

Polder Buków

Polder Racibórz Dolny

Zbiornik Goczałkowicki

Wydarzenie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 

Zdjęcia

Zapora GoczałkowickaUrząd Miejski w RaciborzuUrząd Miejski w RaciborzuWykład w siedzibie zapory GoczałkowickiejWykład w siedzibie zbiornika Goczałkowickiego

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Pani Małgorzaty Watoły

29 lipca 2014
Niniejszym chciałam serdecznie podziękować Pani Małgorzacie Watole za bezinteresowne zaangażowanie się w komitecie pomocy Powodzianom w 2010 roku w Bieruniu. Jej bezgraniczne zainteresowanie się losem poszkodowanych w tym tragicznym dla Bierunia i Bijasowic czasie, powinno być tylko i wyłą...
Joanna Jonek

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook