Powódź Bieruń

Aktualności

Pełnomocnik rządu ds. wdrożenia programu Wisła rozpoczyna działania

Pełnomocnik rządu ds. wdrożenia programu Wisła rozpoczyna działania

26 wrzesień 2011

Rada Ministrów w sierpniu tego roku ustanowiła „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, który ma na celu zabezpieczenie południowych województw naszego kraju przed katastrofalnymi skutkami powodzi. Trwa już realizacja zadań, objętych programem. Wojewoda małopolski dodatkowo wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponad 17 mln zł na kolejne inwestycje.

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

25 wrzesień 2011

Brak instytucji odpowiedzialnej za naprawę wyrwy brzegowej w rejonie mostu drogowego na DK 44 (Bieruń-Oświęcim).

Przegląd gwarancyjny zrekonstruowanego wału Wisły w Bijasowicach

Przegląd gwarancyjny zrekonstruowanego wału Wisły w Bijasowicach

22 wrzesień 2011

22 września br. przeprowadzony został przegląd gwarancyjny wykonanych ubezpieczeń wyrwy brzegowej w korycie rzeki Małej Wisły w km 4+500-4+805 w Bijasowicach gm. Bieruń , rejon tzw. portu.

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

18 wrzesień 2011

Trwają roboty na wale rzeki Gostynki od strony Bierunia. Rozpoczęto budowę kilku nowych przepustów.

RZGW zachęca do konsultowania planów gospodarowania wodami na lata 2010-2015

RZGW zachęca do konsultowania planów gospodarowania wodami na lata 2010-2015

18 wrzesień 2011

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW) zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentów, służących sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na lata 2010-2015

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

04 wrzesień 2011

Usunięto folię zabezpieczającą miejsce przerwania wału rzeki Gostynki. W miejscu tym poszerzono stopę wału. Zobacz poniższe zdjęcie.

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

28 sierpień 2011

Trwają roboty związane z budową nowego przepustu na wale rzeki Gostyni (od strony Bierunia). W związku z prowadzonymi pracami został rozkopany wał Gostyni. Wyrwa w wale nie została w żaden sposób zabezpieczona (np. w przypadku prowadzonych prac na przepustach wału rzeki Przemszy w Czarnuchowicach, miejsce prac jest zabezpieczone tzw. larsenami).

Spotkania Atlantydy ze Starostą i Burmistrzem

Spotkania Atlantydy ze Starostą i Burmistrzem

26 sierpień 2011

Atlantyda podejmuje rozmowy z władzami Powiatu i Miasta w sprawie wspólnych działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej.

Podziękowania

Podziękowanie

28 czerwiec 2013
Dziękuję serdecznie za zaangażowanie i wspólną pracę przy zabezpieczeniu wału Gostyni w dniu 26.06.2013r. Podziękowania składam Henrykowi Morkisz, Henrykowi Saternus, Michałowi, Zbyszkowi Sokalskiemu, pracownikom firmy odbudowującej wał oraz szczególnie staroście Bernardowi Bednorz...
Michał Kucz

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook