Powódź Bieruń

Aktualności

Wywiad z kandydatką do Sejmu RP.

Wywiad z kandydatką do Sejmu RP.

03 październik 2011

Wywiad z Sabiną Klimek – kandydatką do Sejmu RP

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

02 październik 2011

Wyrwa brzegowa w rejonie mostu na drodze DK 44 (Oświęcim-Bieruń) nadal nie została zabezpieczona.

Pielgrzymka Bieruńskich Powodzian do Ziemi Świętej.

Pielgrzymka Bieruńskich Powodzian do Ziemi Świętej.

28 wrzesień 2011

W dniach 09-17.2011 r. grupa Bierunian - powodzian, pielgrzymowała do Ziemi Świętej, aby prosić Boga o opiekę i błogosławieństwo oraz choć na chwilę zapomnieć o dramacie ubiegłorocznej powodzi.

Pełnomocnik rządu ds. wdrożenia programu Wisła rozpoczyna działania

Pełnomocnik rządu ds. wdrożenia programu Wisła rozpoczyna działania

26 wrzesień 2011

Rada Ministrów w sierpniu tego roku ustanowiła „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, który ma na celu zabezpieczenie południowych województw naszego kraju przed katastrofalnymi skutkami powodzi. Trwa już realizacja zadań, objętych programem. Wojewoda małopolski dodatkowo wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponad 17 mln zł na kolejne inwestycje.

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

25 wrzesień 2011

Brak instytucji odpowiedzialnej za naprawę wyrwy brzegowej w rejonie mostu drogowego na DK 44 (Bieruń-Oświęcim).

Przegląd gwarancyjny zrekonstruowanego wału Wisły w Bijasowicach

Przegląd gwarancyjny zrekonstruowanego wału Wisły w Bijasowicach

22 wrzesień 2011

22 września br. przeprowadzony został przegląd gwarancyjny wykonanych ubezpieczeń wyrwy brzegowej w korycie rzeki Małej Wisły w km 4+500-4+805 w Bijasowicach gm. Bieruń , rejon tzw. portu.

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

18 wrzesień 2011

Trwają roboty na wale rzeki Gostynki od strony Bierunia. Rozpoczęto budowę kilku nowych przepustów.

RZGW zachęca do konsultowania planów gospodarowania wodami na lata 2010-2015

RZGW zachęca do konsultowania planów gospodarowania wodami na lata 2010-2015

18 wrzesień 2011

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW) zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentów, służących sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na lata 2010-2015

Podziękowania

12 styczeń 2011
Są takie chwile w życiu człowieka, że nie wie, co powiedzieć. Tegoroczne wydarzenia z maja, kiedy wezbrana Gostynka zalała nasz dom, zabierając niemal dorobek całego naszego życia pozostanie w naszej pamięci na długo. Nie jest rzeczą prostą odrzucić wspomnienia, czy wymazać z pamięc...
Redaktor

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook