Powódź Bieruń

Aktualności

Sprawozdanie z konferencji przeciwpowodziowej

Sprawozdanie z konferencji przeciwpowodziowej

08 kwietnia 2011

W dniu 8 kwietnia 2011 roku w Bieruniu przy ulicy Remizowej 19 (w sali przy OSP) miała miejsce konferencja organizowana przez władze miasta Bieruń oraz Wojewodę Śląskiego dotycząca „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, której przewodniczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jerzy Miller.

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

03 kwietnia 2011

Wały uszkodzone w majowej powodzi nie zostały jeszcze w należyty sposób zabezpieczone.

Sprawozdanie z IV Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu

Sprawozdanie z IV Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu

02 kwietnia 2011

31 marca 2011 r. odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu, która w głównej mierze dotyczyła działalności górnictwa na terenie miasta oraz ochrony i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Czy planowana ustawa o zapobieganiu powodziom ograniczy ryzyko powodziowe?

Czy planowana ustawa o zapobieganiu powodziom ograniczy ryzyko powodziowe?

31 marca 2011

Nowa ustawa o zapobieganiu powodziom zakłada likwidację zarządów gospodarki wodnej (RZGW) i powstanie dziewięciu nowych wydziałów w urzędach wojewódzkich.

Powodzianie z Bierunia i okolic boją się kolejnego kataklizmu

Powodzianie z Bierunia i okolic boją się kolejnego kataklizmu

29 marca 2011

Były obietnice i zapewnienia. Pozostał strach i niepewność co będzie dalej. Ci, którzy wciąż zmagają się ze skutkami majowej powodzi na Śląsku, boją się, że kataklizm dotknie ich po raz kolejny. Z obawą spoglądają nie tylko w niebo, ale przede wszystkim na ledwo połatane wały przeciwpowodziowe i pytają, kiedy w końcu ktoś zajmie się nimi jak należy.

Mieszkańcy Żywiecczyzny z podobnymi problemami jak Bierunianie

Mieszkańcy Żywiecczyzny z podobnymi problemami jak Bierunianie

29 marca 2011

Mieszkańcy Wieprza żyją w strachu, że kolejna powódź może doprowadzić do zalania dużej części wsi. Domagają się pilnego umocnienia wałów Soły, bo od ubiegłorocznych powodzi minęło kilka miesięcy, a prace nie ruszyły.

Stowarzyszenie Atlantyda.

Stowarzyszenie Atlantyda.

28 marca 2011

24 marca br. odbyło się zebranie założycielskie nowego stowarzyszenia, którego nazwa brzmi:  Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia i miejscowości zagrożonych powodzią położonych na obszarze Zlewni Górnej Wisły "ATLANTYDA".
W zebraniu wzięły udział 32 osoby.

Fotorelacje z postępów prac na wałach.

Fotorelacje z postępów prac na wałach.

27 marca 2011

Wały uszkodzone w czasie majowej powodzi z 2010 roku nie zostały jeszcze w należyty sposób zabezpieczone.

Podziękowania

12 stycznia 2011
Są takie chwile w życiu człowieka, że nie wie, co powiedzieć. Tegoroczne wydarzenia z maja, kiedy wezbrana Gostynka zalała nasz dom, zabierając niemal dorobek całego naszego życia pozostanie w naszej pamięci na długo. Nie jest rzeczą prostą odrzucić wspomnienia, czy wymazać z pamięc...
Redaktor

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook