Powódź Bieruń

Aktualności

TVS o powstających szkodach w Bijasowicach

TVS o powstających szkodach w Bijasowicach

19 kwiecień 2011

Mieszkańcy Bierunia i okolic przez kilka miesięcy odnawiali domy, żeby jak najszybciej o tej klęsce zapomnieć. Teraz w bieruńskiej dzielnicy Bijasowice mieszkańcy znów muszą remontować swoje domy.

Sprawozdanie z pomocy finansowej dla powodzian - MSWiA

Sprawozdanie z pomocy finansowej dla powodzian - MSWiA

18 kwiecień 2011

Ubiegłoroczne powodzie spowodowały straty w wysokości około 12,5 mld zł, co stanowiło blisko 1% PKB za rok 2009.

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

17 kwiecień 2011

Wały uszkodzone podczas ubiegłorocznej powodzi nie zostały jeszcze w należyty sposób zabezpieczone

Więźniwie będą udrażnaić koryta rzek

Więźniwie będą udrażnaić koryta rzek

12 kwiecień 2011

Dziesiątki więźniów wyposażonych w grabie, piły i specjalistyczny sprzęt ruszą nad Odrę i inne śląskie rzeki, by oczyścić je ze śmieci, gałęzi i rosnących na brzegach krzaków

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

10 kwiecień 2011

Wały uszkodzone podczas ubiegłorocznej powodzi nie zostały jeszcze w należyty sposób zabezpieczone.

Sprawozdanie z konferencji przeciwpowodziowej

Sprawozdanie z konferencji przeciwpowodziowej

08 kwiecień 2011

W dniu 8 kwietnia 2011 roku w Bieruniu przy ulicy Remizowej 19 (w sali przy OSP) miała miejsce konferencja organizowana przez władze miasta Bieruń oraz Wojewodę Śląskiego dotycząca „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, której przewodniczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jerzy Miller.

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

03 kwiecień 2011

Wały uszkodzone w majowej powodzi nie zostały jeszcze w należyty sposób zabezpieczone.

Sprawozdanie z IV Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu

Sprawozdanie z IV Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu

02 kwiecień 2011

31 marca 2011 r. odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu, która w głównej mierze dotyczyła działalności górnictwa na terenie miasta oraz ochrony i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Pani Małgorzaty Watoły

29 lipiec 2014
Niniejszym chciałam serdecznie podziękować Pani Małgorzacie Watole za bezinteresowne zaangażowanie się w komitecie pomocy Powodzianom w 2010 roku w Bieruniu. Jej bezgraniczne zainteresowanie się losem poszkodowanych w tym tragicznym dla Bierunia i Bijasowic czasie, powinno być tylko i wyłą...
Joanna Jonek

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook