Powódź Bieruń

Aktualności

MasterPlany dla obszaru dorzecza Wisły i Odry

MasterPlany dla obszaru dorzecza Wisły i Odry

26 września 2014

 Zapoznaj się z MasterPlanami dla obszaru dorzecza Wisły i Odry.

Oświadczenie Michała Kucza, Prezesa Stowarzyszenia Atlantyda

24 lipca 2014

Szanowni Państwo, Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Atlantyda” w dniu 19.07.2014 roku w Bieruniu wydawca gazety firma Mega Pres II rozpoczęła  rozprowadzanie  swojego dwumiesięcznika SBL Nowiny.

Badanie ankietowe mieszkańców Bierunia prowadzone przez Uniwersytet Jagieloński

Badanie ankietowe mieszkańców Bierunia prowadzone przez Uniwersytet Jagieloński

16 czerwca 2014

W dniach 23-27.06 badacze oraz studenci z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego będą prowadzić badanie ankietowe mieszkańców Bierunia, którzy ucierpieli w czasie powodzi w 2010 roku.

Zaproszenie do udziału w projekcie Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym

Zaproszenie do udziału w projekcie Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym

20 maja 2014

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza ochotników z terenu gminy Wilków, woj. lubelskie oraz innych gmin zagrożonych powodzią z terenu całej Polski do wspólnej realizacji projektu: „Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”

Anomalia El Niño wraca i może być najgorszą w dziejach

Anomalia El Niño wraca i może być najgorszą w dziejach

09 kwietnia 2014

Po 4 latach przerwy powraca anomalia El Niño, która zacznie rządzić pogodą już za kilka tygodni. Naukowcy snują czarne scenariusze kataklizmów pogodowych, które ze sobą przyniesie. Co może grozić Polsce?

Gminy pozwalają zabudowywać tereny zalewowe - stwierdza kontrola NIK

Gminy pozwalają zabudowywać tereny zalewowe - stwierdza kontrola NIK

01 kwietnia 2014

Gminy nie podejmują wystarczających działań, aby chronić mieszkańców przed skutkami powodzi. Kontrola NIK wykazała, że samorządy nie ograniczały zabudowy terenów zagrożonych zalaniem. Decyzje o pozwoleniu na budowę zwykle nie zawierały informacji dla inwestorów o zagrożeniu powodziowym na terenie planowanej inwestycji. Informacji takich w zdecydowanej większości brakowało także w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - ujęto i opisano w nich jedynie dziesiątą część obszarów zagrożonych powodzią.

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

30 marca 2014

Aktualne zdjęcia obrazujące stan urządzeń hydrotechnicznych na terenie Bierunia.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego już obowiązują

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego już obowiązują

30 stycznia 2014

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stanowią podstawę dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych powodzią, a tym samym dla ograniczania negatywnych skutków powodzi.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Pani Małgorzaty Watoły

29 lipca 2014
Niniejszym chciałam serdecznie podziękować Pani Małgorzacie Watole za bezinteresowne zaangażowanie się w komitecie pomocy Powodzianom w 2010 roku w Bieruniu. Jej bezgraniczne zainteresowanie się losem poszkodowanych w tym tragicznym dla Bierunia i Bijasowic czasie, powinno być tylko i wyłą...
Joanna Jonek

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook