Powódź Bieruń

Aktualności

Rozmowy w sprawie budowy polderu zalewowego w Bieruniu

Rozmowy w sprawie budowy polderu zalewowego w Bieruniu

18 kwiecień 2012

Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski rozmawiał dzisiaj w Bieruniu z samorządowcami i specjalistami nt. koncepcji budowy polderu zalewowego w Bijasowicach.

NIK: Ponad 40 proc. wałów w złym stanie

NIK: Ponad 40 proc. wałów w złym stanie

18 kwiecień 2012

Raport Najwyższej Izby Kontroli. Urządzenia melioracyjne w Polsce są w coraz gorszym stanie. Odbudowy i modernizacji wymaga już 27 proc. kanałów i 41 proc. wałów przeciwpowodziowych. Pomimo angażowania coraz większych środków z budżetu krajowego i unijnego tempo niszczenia urządzeń melioracji wodnych jest szybsze niż prace nad ich utrzymaniem i rozbudową.

Bieruńscy strażacy rozpoczęli usuwanie połamanych konarów drzew

Bieruńscy strażacy rozpoczęli usuwanie połamanych konarów drzew

31 marzec 2012

W dniu 25. marca br.kilku strażaków z OSP Bieruń Nowy rozpoczęło z inicjatywy
Stowarzyszenia Atlantyda i za zgodą  Burmistrza Bierunia, usuwanie złamanych i powalonych
drzew zalegających w międzywalu rzeki Wisły.

Kolejne 4 mln zł dla Bierunia na usuwanie skutków powodzi

Kolejne 4 mln zł dla Bierunia na usuwanie skutków powodzi

18 marzec 2012

Przedstawiciele 56 samorządów z woj. śląskiego otrzymali w czwartek (15.03.br.) promesy o łącznej wartości blisko 64,17 mln zł. Środki te trafią na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez powódź w 2010 r.

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

18 marzec 2012

Zdjęcia obrazujące sytuację urządzeń hydrotechnicznych na trenie Bierunia

102 mln zł na ochronę przed powodzią górnej Wisły

102 mln zł na ochronę przed powodzią górnej Wisły

12 marzec 2012

 W tym roku w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły” zrealizowane zostaną 82 zadania na łączną kwotę 102,4 mln zł. Komitet Sterujący programu pozytywnie zaopiniował podział środków z budżetu państwa na poszczególne projekty.

Kolejne spotkanie w ramach Programu Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły

Kolejne spotkanie w ramach Programu Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły

04 marzec 2012

W Krakowie (27 lutego) odbyło się kolejne spotkanie Regionalnego Zespołu do spraw „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Zadaniem zespołu jest połączenie działań wszystkich instytucji z pięciu województw zajmujących się gospodarka wodną.

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

26 luty 2012

Wezbrana rzeka Wisła. Zobacz stan wód w rzekach na terenie Bierunia oraz zapoznaj się ze stanem urządzeń hydrotechnicznych.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Pani Małgorzaty Watoły

29 lipiec 2014
Niniejszym chciałam serdecznie podziękować Pani Małgorzacie Watole za bezinteresowne zaangażowanie się w komitecie pomocy Powodzianom w 2010 roku w Bieruniu. Jej bezgraniczne zainteresowanie się losem poszkodowanych w tym tragicznym dla Bierunia i Bijasowic czasie, powinno być tylko i wyłą...
Joanna Jonek

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook