Powódź Bieruń

Aktualności

Kolejne 4 mln zł dla Bierunia na usuwanie skutków powodzi

18 marca 2012
Kolejne 4 mln zł dla Bierunia na usuwanie skutków powodzi

Przedstawiciele 56 samorządów z woj. śląskiego otrzymali w czwartek (15.03.br.) promesy o łącznej wartości blisko 64,17 mln zł. Środki te trafią na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez powódź w 2010 r.

Promesy gwarantujące środki z budżetu państwa pozwolą samorządom na zaciąganie zobowiązań, które będą spłacane po przedstawieniu faktur za wykonane prace. Zostały przyznane w pierwszym kwartale, by wraz z nadejściem wiosny mogły ruszyć prace budowlane.
Pieniądze dostały m.in. miasta i gminy: Bielsko-Biała (5 mln zł na przebudowę rowów melioracyjnych oraz koryt dwóch potoków), Bieruń (4 mln zł na remont trzech ulic oraz przepustu i rowu), Koniecpol (2,5 mln zł na wymianę kładki na rzece Pilicy na most oraz remont prowadzącej tam drogi) oraz Poczesna (3,5 mln zł na przebudowę mostu na Warcie i jednej z dróg).

Więcej informacji znajdziesz na www.katowice.uw.gov.pl

Podziękowania

Serce dla Małgosi....

01 sierpnia 2014
.... bo co można dać za serce- tylko serce. Nic innego nie będzie miało takiego wymiaru zapłaty za to dobro, które Małgosia zrobiła dla powodzian. Kolor papieru nie ma tu znaczenia gdy zmierzymy to wszystko co pozostało. Bo czy można zmierzyć poświęcenie, dobroć, bezinteresowność, ...
Ania

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook