Powódź Bieruń

Aktualności

Kolejne 4 mln zł dla Bierunia na usuwanie skutków powodzi

18 marzec 2012
Kolejne 4 mln zł dla Bierunia na usuwanie skutków powodzi

Przedstawiciele 56 samorządów z woj. śląskiego otrzymali w czwartek (15.03.br.) promesy o łącznej wartości blisko 64,17 mln zł. Środki te trafią na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez powódź w 2010 r.

Promesy gwarantujące środki z budżetu państwa pozwolą samorządom na zaciąganie zobowiązań, które będą spłacane po przedstawieniu faktur za wykonane prace. Zostały przyznane w pierwszym kwartale, by wraz z nadejściem wiosny mogły ruszyć prace budowlane.
Pieniądze dostały m.in. miasta i gminy: Bielsko-Biała (5 mln zł na przebudowę rowów melioracyjnych oraz koryt dwóch potoków), Bieruń (4 mln zł na remont trzech ulic oraz przepustu i rowu), Koniecpol (2,5 mln zł na wymianę kładki na rzece Pilicy na most oraz remont prowadzącej tam drogi) oraz Poczesna (3,5 mln zł na przebudowę mostu na Warcie i jednej z dróg).

Więcej informacji znajdziesz na www.katowice.uw.gov.pl

Podziękowania

Dla Pana Burmistrza Pustelnika,Rady Miasta i pracowników urzędu.

22 styczeń 2011
Gorące podziękowanie w imieniu Naszym jak i wszystkich mieszkańców ul.Hodowlanej za ogromne zaangażowanie w mediacji pomiędzy mieszkańcami i KW SA(liczymy na szybki koniec) oraz za nie tylko słowa ale i czyny w całym Bieruniu aby następnym razem Bierunia nie dotknęła katastrofa podobna.
Grzegorz i Joanna

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook