Powódź Bieruń

Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym

20 maj 2014
Zaproszenie do udziału w projekcie Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza ochotników z terenu gminy Wilków, woj. lubelskie oraz innych gmin zagrożonych powodzią z terenu całej Polski do wspólnej realizacji projektu: „Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”

Jeśli mieszkasz na terenach narażonych na powódź i  chcesz dowiedzieć się,  w jaki sposób można zminimalizować zagrożenie oraz jak włączyć się w proces podejmowania decyzji dotyczących miejsca w którym żyjesz, zgłoś się do udziału w pionierskim programie Fundacji Wspomagania Wsi „Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”.

Na przykładzie jednej z gmin, które najbardziej ucierpiały w ostatniej powodzi, zobaczysz, w jaki sposób mieszkańcy mogą wspólnie z władzami przygotować się do walki z żywiołem. 

Wolontariuszem konsultacji powodziowych może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec gminy zagrożonej powodzią (najlepiej gminy wiejskiej), który:

    Działa społecznie na terenie swojej gminy, często spotyka się i rozmawia z mieszkańcami, nie obawia się wystąpień publicznych;
    
    Chce zaangażować się w proces przygotowania mieszkańców gminy Wilków do konsultacji społecznych przy tworzeniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym, a także wziąć udział w warsztatach i współorganizować spotkania z mieszkańcami;
    
    Chce poszerzyć swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych i edukacji powodziowej oraz zagadnień dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym.

Zobacz więcej informacji na www.witrynawiejska.org.pl    

 

Redaktor serwisu www.powodzbierun.pl

Podziękowania

Dziękuję

29 styczeń 2011
"Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie" Phil Bosmans Serdeczne podziękowania dla rodziny Wiśniowskich z B...
Rodzina Chrobok

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook