Powódź Bieruń

Aktualności

Loklani Liderzy uczestniczyli w kolejnym szkoleniu

06 października 2013
Loklani Liderzy uczestniczyli w kolejnym szkoleniu

W poniedziałek, 30 września br. w Świetlicy Środowiskowej w Bieruniu odbyło się drugie specjalistyczne szkolenie dla Lokalnych liderów w ramach projektu „Oswajamy powódź”.
Tym razem tematem szkolenia była rola służb ratowniczych w czasie powodzi oraz możliwość wypracowania zasad współpracy z Lokalnymi Liderami.

W trakcie spotkania prowadzący szkolenie  zaprezentowali rolę reprezentowanych przez siebie służb w czasie powodzi:
1.    Mł. brygadier Szczepan Komorowski rolę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.
2.    Asp. Szt. Jakub Momot Szef Wydziału Prewencji rolę Powiatowej Policji w Bieruniu
3.    Starszy  Inspektor Piotr Kuczek rolę Straży Miejskiej w Bieruniu.

Przedstawiciele ww. służb zgodnie potwierdzili, iż pierwszym krokiem do podjęcia współpracy z Lokalnymi Liderami jest przekazanie do ich działów prewencyjnych listy osób będących Lokalnymi Liderami wraz z danymi teleadresowymi. Lokalni Liderzy zostaną uwzględnieni w planach działań poszczególnych służb.
W trakcie spotkania zwrócono uwagę, iż grupa liderów powinna zostać podzielona na podgrupy. Każda z 3. podgrup odpowiadałaby za konkretną „dzielnicę” zamieszkiwaną przez mieszkańców do której skierowanej jest projekt, tj. Bierunia Nowego, Bijasowic i Czarnuchowic. Na czele każdej podgrupy stałaby osoba dowodząca grupą. W zależności od terenu, na którym zaistniałaby potrzeba działania Lokalnych Liderów, osoby wchodzące w skład pozostałych podgrup zostałyby przesunięte do pomocy na ich terenie. Szczegółowy podział odpowiedzialności i przydział do poszczególnych grup liderów nastąpi na późniejszym etapie projektu.

W ramach spotkania wskazano konkretne obszary w których Lokalni Liderzy będą mogli współpracować ze służbami ratowniczymi, z których warto wyróżnić:

1.    Nawiązanie kontaktu pomiędzy podmiotami ratowniczymi, a lokalnymi  liderami (np. poprzez dowódcę przybyłych na miejsce służb).
2.    Pełnienie funkcji „łączników” pomiędzy służbami, a lokalną ludnością cywilną.
3.    Przekazywanie dowódcy podmiotów ratowniczych informacji dotyczących:
-pomocy w przekazywaniu informacji o konieczności ewakuacji (opuszczenia budynków) wśród lokalnej społeczności (oddziaływanie psychologiczne jako lokalnych mieszkańców, mające skłonić – przekonać  do ewakuacji bez zbędnej zwłoki);
-pomocy w kierowaniu ludności do miejsc zbiórki ewakuacji i pomocy w tej ewakuacji;
-tworzenia list ewakuowanych osób;
-przekazania informacji o osobach starszych, samotnych, ciężko lub obłożnie chorych, zamieszkałych na zagrożonym terenie, wymagających pomocy w pierwszej kolejności  (w miarę możliwości z wykazem imiennym, adresami zamieszkania i numerami telefonów do nich lub ich opiekunów); itd.
4.    Pomoc we wskazaniu – rozpoznaniu układu dróg, ciągów pieszych oraz dojść do budynków w zalanym terenie w aspekcie możliwości poruszania się sprzętem pływającym, celem uniknięcia utrudnień w prowadzonych działaniach, czy uszkodzenia sprzętu.
Kolejne specjalistyczne szkolenie odbędzie się  7.10.2013 r. Tym razem będą to  warsztaty związane z opracowywaniem Rodzinnych Planów Przeciwpowodziowych. Warsztaty te będą prowadzone przez przedstawicieli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Krakowa.
Szkolenie odbędzie się w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej 19 w Bieruniu o godz. 17.00.
Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie ochrony przeciwpowodziowej do udziału w specjalistycznych szkoleniach dla Lokalnych Liderów.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Opracował: Redaktor serwisu www.powodzbierun.pl

Zdjęcia

Podziękowania

PODZIĘKOWANIE DLA PANI WATOLY

29 lipca 2014
PANI MAŁGOSIU TO CO NAPISANO W GAZECIE TO OKROPNE OSKARŻENIA WOBEC PANI I PANA PODLESNEGO JA MYSLE INACZEJ I PEWNO DUZO LUDZI TEZ TAK MYSLI ZE TO CO PANI I PAN PODLESNY DLA NAS ZROBILI TO BYLA DUZA I BEZINTERESOWNA POMOC Z WASZEJ STRONY. PANI NIE MUSIALA NAM POMAGAC JAK WIELU INNYCH KTORZY TYLKO C...
RODZINA POSZKODOWANA W POWODZI

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook