Powódź Bieruń

Aktualności

Pierwsze specjalistyczne szkolenie dla Lokalnych liderów za nami.

28 września 2013
Pierwsze specjalistyczne szkolenie dla Lokalnych liderów za nami.

W środę, 25 września br. w siedzibie Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego odbyło się pierwsze specjalistyczne szkolenie dla Lokalnych liderów w ramach projektu „Oswajamy powódź”.
Tematem szkolenia była rola służb starosty i burmistrza w zarządzaniu kryzysowym i ochronie przeciwpowodziowej Miasta Bierunia.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez Panią Ewelinę Latusek z Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bieruniu oraz
Pana Jarosława Jurzaka, Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.
Lokalni Liderzy uzyskali wiele istotnych informacji, dowiedzieli się m. in, że zgodnie z przepisami prawa za bezpieczeństwo miejscowej ludności bezpośrednio odpowiadają:
•    Burmistrz stojący na czele Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
•    Starosta stojący na czele Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Zespół zaczyna pracę w momencie wystąpienia powodzi w co najmniej dwóch gminach).
Każda z ww. instytucji posiada opracowany Plan operacyjny ochrony przeciwpowodziowej , w którym znajdują się szczegółowe procedury postępowania na wypadek wystąpienia kataklizmu powodzi, odpowiednio do zasięgu terenu miasta lub powiatu.

Lokalni liderzy poznali lokalizacje 5 magazynów przeciwpowodziowych -  1 wojewódzko-powiatowy i 4 gminne.
1.    wojewódzki i powiatowy magazyn przeciwpowodziowy, który może zostać uruchomiony w momencie wystąpienia powodzi w co najmniej dwóch gminach, znajduje się w budynku Powiatowego  Zarządu Dróg w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 168.
Magazyn został wyposażony m. in w dwie łodzie motorowe, agregaty prądotwórcze, maszty oświetleniowe, węże, plandeki, folie, sprzęt ratowniczy oraz cały szereg drobnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań, m. in. łopaty, łomy itp.
magazyny gminne są zlokalizowane na terenie:
1.    Starej  Remizie OSP Czarnuchowice ul. Mielęckiego
2.    Kółka Rolniczego w Bijasowicach przy ul. Bijasowicka 28
3.    Oczyszczalni ścieków w Bieruniu Starym
4.    Byłym hotelu ERG przy ul. Chemików 139
Dodatkowo, Gmina Bieruń posiada dostęp do punktu poboru piasku, który zlokalizowany jest przy jeziorze Łysina.
Magazyny Gminne są wyposażone m. in. w: nagrzewnicę (jedną czy więcej???), łopaty, taczki, kilofy, worki do piasku, 200 szt. łóżek polowych, 400 szt. koców.
Wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych  jest systematycznie uzupełniane.
Do istotnych elementów zarządzania kryzysowego w mieście należy funkcjonujący  system szybkiego powiadamiania mieszkańców o sytuacjach kryzysowych przy użyciu telefonu komórkowego. Dzięki niemu, za pomocą wiadomości SMS, Gmina może informować o występujących zagrożeniach i działaniach podejmowanych przez służby.
Jeśli nie podałeś jeszcze swojego numeru telefonu komórkowego do bazy sms, możesz to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sms@um.bierun.pl. Szczegóły na ten temat znajdziesz na www.bierun.pl.

Rola zespołów zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym w sytuacji zagrożenia powodziowego jest ogromna.  Prawidłowe przygotowanie procedur postępowania i dobór odpowiedniej kadry pracowniczej do  Zespołów Zarządzania kryzysowego  ma olbrzymie znaczenie  dla przeprowadzenia sprawnej akcji ewakuacyjnej oraz na ograniczanie skutków ewentualnej powodzi  na terenie Bierunia.
Sytuacja, w której znajdują się mieszkańcy wymaga szczególnego zaangażowania zespołów zarządzania kryzysowego w wykonywane zadania poprzez współpracę z mieszkańcami, których dorobek życia zależy od sprawnego przeprowadzenia całej akcji. 
Jednym z celów projektu „Oswajamy powódź” jest  wypracowanie zasad współpracy pomiędzy instytucjami zarządzania kryzysowego w mieście i powiecie z Lokalnymi liderami, którzy w momencie wystąpienia zagrożenia powodziowego zostaną czynnie włączeni w ich systemy zarządzania kryzysowego.
Jeśli jesteś zainteresowany pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpowodziowej i zasad zachowania na wypadek wystąpienia powodzi, zapraszamy do udziału (jako wolny słuchacz) w szkoleniach.
Najbliższe szkolenie odbędzie się w świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu o godz. 16.30 w dniu 30.09. 2013 r. Temat szkolenia: Rola Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej w czasie powodzi oraz możliwość współpracy z Lokalnymi Liderami.
Kolejne szkolenia zaplanowane zostały na:
1.     7.10.2013 r. - Warsztaty związane z opracowywaniem Rodzinnych Planów Przeciwpowodziowych.
2.    10.10. 2013 r. Pierwsza pomoc przedmedyczna
3.    20.10.2013 r. - Samopomoc sąsiedzka. Warsztaty prowadzone przez psychologa społecznego- fakultatywnie.

Zobacz:
Plan operacyjny ochrony przeciwpowodziowy Miasta Bierunia. Tutaj.
Informator Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bieruniu.
Informator Powiatbl od str. 7. Tutaj.


Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Zdjęcia

szkolenie 25.09.2013 r.

Podziękowania

Dla Pana Burmistrza Pustelnika,Rady Miasta i pracowników urzędu.

22 stycznia 2011
Gorące podziękowanie w imieniu Naszym jak i wszystkich mieszkańców ul.Hodowlanej za ogromne zaangażowanie w mediacji pomiędzy mieszkańcami i KW SA(liczymy na szybki koniec) oraz za nie tylko słowa ale i czyny w całym Bieruniu aby następnym razem Bierunia nie dotknęła katastrofa podobna.
Grzegorz i Joanna

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook