Powódź Bieruń

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia
Mieszkańców Bierunia i Miejscowości Zagrożonych Powodzią Położonych na Obszarze Zlewni Górnej Wisły "ATLANTYDA"

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

  1. Michał Kucz - Prezes Zarządu
  2. Wojciech Wądrzyk- Z-ca Prezesa Zarządu
  3. Jarosław Mokry - Sekretarz
  4. Józef Wróbel - Skarbnik
  5. Henryk Morkisz - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Henryk Skupień - Przewodniczący Komisji
  2. Stanisław Stolorz - Członek Komisji
  3. Małgorzata Mokry - Członek komisji

Władze Stowarzyszenia we wcześniejszych latach.

W latach 2015-2018 (październik)

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

  1. Michał Kucz - Prezes Zarządu
  2. Henryk Morkisz - Z-ca Prezesa Zarządu
  3. Jarosław Mokry - Sekretarz
  4. Izabela Księżarczyk - Skarbnik
  5. Józef Wróbel - Członek Zarządu
  6. Wojciech Wądrzyk - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Henryk Skupień - Przewodniczący Komisji
  2. Stanisław Stolorz - Członek Komisji
  3. Franciszek Zawisz - Członek komisji

W latach 2013-2015 (marca)

  1. Michał Kucz - Prezes Zarządu
  2. Henryk Morkisz - Z-ca Prezesa Zarządu
  3. Jarosław Mokry - Sekretarz
  4. Józef Wróbel - Skarbnik
  5. Wojciech Wądrzyk - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Henryk Skupień - Członek Komisji
  2. Marek Stalmaczonek - Członek Komisji
  3. Franciszek Zawisz - Członek komisji

W latach 2011-2013

  1. Henryk Morkisz - Prezesa Zarządu
  2. Michał Kucz - Z-ca Prezes Zarządu
  3. Jarosław Mokry - Sekretarz
  4. Marta Lakota - Skarbnik
  5. Małgorzata Watoła - Członek Zarządu
  6. Józef Wróbel - Członek Zarządu
  7. Wojciech Wądrzyk - Członek Zarządu
  8. Dariusz Dzida - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Henryk Skupień - Członek Komisji
  2. Marek Stalmaczonek - Członek Komisji
  3. Franciszek Zawisz - Członek komisji

Podziękowania

Dla Pana Burmistrza Pustelnika,Rady Miasta i pracowników urzędu.

22 stycznia 2011
Gorące podziękowanie w imieniu Naszym jak i wszystkich mieszkańców ul.Hodowlanej za ogromne zaangażowanie w mediacji pomiędzy mieszkańcami i KW SA(liczymy na szybki koniec) oraz za nie tylko słowa ale i czyny w całym Bieruniu aby następnym razem Bierunia nie dotknęła katastrofa podobna.
Grzegorz i Joanna

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook