Powódź Bieruń

Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu

Podsumowanie projektu Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu.

Projekt stanowił kontynuację zrealizowanej z dużym sukcesem I edycji projektu pn. „Oswajamy powódź”. Projekt „Oswajamy powódź” został wyróżniony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Bronisława Komorowskiego, który wskazał go jako inicjatywę godną do naśladowania przez innych. Zobacz zadania zrealizowane w ramach I edycji projektu Tutaj
W sytuacjach kryzysowych traci się głowę. Najlepiej wtedy mieć gotowy, wcześniej przygotowany i przećwiczony plan postępowania, w którym każdy z członków rodziny ma wyznaczoną rolę i zadanie do wykonania. W ramach projektu zostały omówione i przećwiczone zasady postępowania na wypadek powodzi (indywidualnie, w poszczególnych gospodarstwach domowych uczestników projektu).
Tego typu działania pozwolą zminimalizować skutki materialne i finansowe ewentualnej powodzi.
W ramach projektu zrekrutowano grupę 150 rodzin (ok. 450 osób), z którymi Lokalni liderzy indywidualnie opracowywali, w formie Rodzinnego Planu Powodziowego, zasady postępowania na wypadek powodzi.
Każda z rodzin uczestnicząca w projekcie otrzymała Rodzinny Plan Powodziowy,  profesjonalną latarkę led, kalendarz ścienny oraz szczelnie zamykane woreczki, w których można przechowywać ważne dokumenty.
Została utworzona lista osób chorych i starszych, które wymagają ewakuacji w pierwszej kolejności na wypadek wystąpienia powodzi. Dane te zostaną przekazane odpowiednim służbom.
Lokalni liderzy zachęcali mieszkańców do przystępowania do sms - owego systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach realizowanego przez Urząd Miejski w Bieruniu.

W projekcie zrealizowano również następujące zadania:
1.    Cykl specjalistycznych szkoleń:
a.    Rola zapory Goczałkowickiej w ochronie przeciwpowodziowej Bierunia – Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Andrzeja Siudy, kierownika zapory Goczałkowickiej.
b.    Zrozumieć by pomagać, czyli co myślą o powodzi moi sąsiedzi – dr Jarosław Działek z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
c.    Rola służb burmistrza w zarządzaniu kryzysowym i ochronie przeciwpowodziowej oraz omówienie dróg i miejsc ewakuacji w czasie powodzi – Jarosław Jurzak, kierownik Zarządzania kryzysowego UM w Bieruniu.
2.    Wizyta Studyjna w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W trakcie tej wizyty liderzy zapoznali się z pracą poszczególnych działów Instytutu, a następnie uczestniczyli w wykładach, na których zaprezentowano szczegóły pracy Instytutu.


3.    Zorganizowano lekcje wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 3, na których zostały opracowane wspólnie z dziećmi Rodzinne Plany Powodziowe oraz zaprezentowano film dokumentalny zrealizowany w ramach projektu.

4.    Nakręcono film dokumentalny zrealizowany przez Pana Wojciecha Wikarka, laureata wielu nagród festiwalowych.
W ww. produkcji filmowej szczególną uwagę zwrócono na fakt, iż sami mieszkańcy podejmują szereg działań przygotowujących ich do powodzi. Jedną z nich jest realizowana w ramach projektu „Oswajamy powódź” inicjatywa, gdzie grupa tzw. Lokalnych liderów opracowuje z bieruńskimi rodzinami zasady postępowania na wypadek powodzi.
Film został zamieszczony w serwisie YouTube, co pozwala na dotarcie z jego treścią do szerokiego grona osób zagrożonych lub dotkniętych bezpośrednio skutkami powodzi.
Film został pokazany również dzieciom w szkole podstawowej nr 3 w Bieruniu.
Zobacz film. Ze względu na wielkość pliku film został podzielony na 2 części: Cz. 1., Cz. 2.
5.    Wydrukowano 870 szt. kalendarzy z podstawowymi informacjami potrzebnymi do opracowania Rodzinnego Planu Powodziowego. Kalendarze zostały rozdysponowane wśród rodzin zagrożonych powodzią. Zobacz wydany w ramach projektu kalendarz.
6.    Liderzy zostali wyposażeni w profesjonalne ubrania (obuwie gumowe, płaszcze przeciwdeszczowe, koszulki, opaski odblaskowe, rękawice), które będą wykorzystywane przez nich w czasie zagrożenia powodziowego. 

Planowane jest dalsze rozszerzenie zakresu projektu, poprzez odwiedzenie kolejnych rodzin z Rodzinnym Planem Powodziowym. Tego typu działania pozwolą zminimalizować skutki materialne i finansowe ewentualnej powodzi. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego grupa liderów będzie czynnie wspomagać w działaniach służby ratownicze oraz sztab zarządzania kryzysowego.
Projekt został ponownie zrealizowany w partnerstwie dwóch stowarzyszeń: "Porąbek" i "Atlantyda" ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Realizacja projektu trwała od 20 września do 30 grudnia 2014 r.

Projekt został sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 

Opracował: Jarosław Mokry, Redaktor serwisu www.powodzbierun.pl

Podziękowania

Serce dla Małgosi....

01 sierpnia 2014
.... bo co można dać za serce- tylko serce. Nic innego nie będzie miało takiego wymiaru zapłaty za to dobro, które Małgosia zrobiła dla powodzian. Kolor papieru nie ma tu znaczenia gdy zmierzymy to wszystko co pozostało. Bo czy można zmierzyć poświęcenie, dobroć, bezinteresowność, ...
Ania

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook