Powódź Bieruń

Powódź 2010

Powódź z maja 2010 roku była jedną z największych w Polsce. Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle była wtedy największa od 160 lat.Poziom wody na Wiśle w Krakowie - podczas tzw. powodzi tysiąclecia w 1997 roku osiągnął 870 cm, w roku 2010 było to aż 957 cm. Woda zalała ok. 554 000 hektarów w 2157 miejscowościach. Ewakuowano ponad 30 000 osób.

Bieruń otaczają Wisła, Gostynka i Przemsza, a dodatkowo przez środek płynie Mleczna. We wtorek 18 maja 2010 r. wszystkie rzeki przekroczyły swój stan alarmowy.

Wały na Wiśle i Przemszy, które zostały wzmocnione po powodzi w 1997 r. wytrzymały bardzo wysoki stan wód, który utrzymywał się ok. 1,2 m poniżej korony wałów. W poniedziałek ok. godz. 22 30 woda przerwała wał ochronny na rzece Gostyni od strony Bierunia. Przelewając się przez wyrwę w wale, woda zalała Kopań, Bijasowice, Zabrzeg.

O tym, że na dnie wody były domy, świadczyły w niektórych przypadkach tylko wystające kominy, widać było zalane samochody, pływające furtki, krzesła, drzwi, wiaderka z piaskownicy, a także martwe zwierzęta.

Szacuje się, że tereny objęte powodzią w Nowym Bieruniu zostały zalane 40 mln m3 wody (ścieków). Dla porównania w 1997 r. zbiornik Goczałkowicki zgromadził 57 mln m3. Bezpośrednich ofiar powodzi nie było, jednak kilka osób zmarło wskutek przeżytej traumy, były to osoby starsze.

Skutki powodzi:

 • 1.600 ha zalanych użytków rolnych w miejscowościach: Kopań, Bijasowice, Zabrzeg, Bieruń Nowy i częściowo Czarnuchowice

 • 870 zalanych lub podtopionych budynków mieszkalnych i gospodarczych

 • zalana do wysokości 2 m hala sportowa

 • zalana oczyszczalnia ścieków, do której przez cały czas dopływały ścieki bytowe z wyżej położonych osiedli, wskutek czego istniało realne zagrożenie epidemiologiczne (link)

 • zalana przepompownia wód powierzchniowych przy ul. Jagiełły

 • ponad 2300 ewakuowanych osób

Fotocast z Powodzi w Bieruniu

Woda w Przemszy na styku z Wisłą, gdzie 13 lat temu (1997), zalewając Czarnuchowice, spowodowała największe spustoszenie, tylko dzięki ofiarnej walce mieszkańców oraz strażaków nie wylała na tym terenie po raz kolejny.

Niedaleko Bierunia, w Chełmie Małym, wszystkich zaskoczyła Imielinka, niepozorna rzeczka, która cofnęła się Przemszą i zalała domy, gospodarstwa, drogi.

Zalane w Bieruniu zostały także: osiedle na ul. Hodowlanej, położone w niecce powstałej w wyniku eksploatacji górniczej KWK Ziemowit, które osiadło w stosunku do otaczającego go terenu o ponad 8 m. Na obszarze tym powstało zalewisko o szacunkowej powierzchni około 50 ha i pojemności ponad 1 mln m3 wody (na dzień 21 maja 2010 r).

Zbiornik Goczałkowicki został napełniony prawie 150 milionów sześciennych wody, gdy podczas wielkiej powodzi w 1997 r. zgromadził 57 milionów sześciennych litrów wody. Jak przyznał dyrektor tamy na Zbiorniku Goczałkowickim tylko cud uratował Śląsk przed większą katastrofą. Zbiornik retencyjny, który chroni tereny w dolinie Małej Wisły przed zalaniem był napełniony wodą niemal do granic możliwości.

W 1997 roku w Bieruniu wały przerwała rzeka Przemsza, ale skala zniszczeń była o wiele mniejsza.

Komitet powodziowy w Bieruniu

Społeczny sztab założyły Małgorzata Watoła i Bożena Bartosz. Nazwały go Komitet Powodziowy Bijasowice–Bieruń. W skład Komitetu wchodzi około 150 osób. Komitet Powodziowy oraz Parafia Najświętszego w Bieruniu zajmowały się redystrybucją darów dla powodzian. Przedstawiciele komitetu powodziowego Bijasowice złożyli doniesienie do tyskiej prokuratury w sprawie działalności władz powiatu. Uważają, że w czasie powodzi nie sprostały obowiązkom.

Skutki powodzi

Podsumowanie skutków powodzi na podstawie sprawozdania Urzędu Miasta w Bieruniu z dnia 7 lipca 2010.

 1. W wyniku podjętych przez siły i środki PSP, OSP i Republiki Czeskiej doprowadzono do usunięcia z zalanych terenów wód powodziowych o objętości ponad 41 mln m3 .

 2. W okresie działań ratowniczych na terenie Bierunia zaangażowanych było:

  1. 744 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, mających do dyspozycji 214 samochodów

  2. 245 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, mających do dyspozycji 63 samochodów

  3. 40 strażaków z Czech, mających do dyspozycji 12 samochodów

  4. trzy wysokowydajne czeskie pompy

  5. cztery zestawy pompowe Państwowej Straży Pożarnej

  6. 9 pracowników służby pogotowia energetycznego, mających do dyspozycji 3 samochody

  7. 20 żołnierzy, mających w dyspozycji 2 samochody

  8. 145 policjantów, mających do dyspozycji 33 samochody

  9. 20 pracowników straży miejskiej, mających w dyspozycji 2 samochody

  10. 12 WOPR-owców

  11. 395 górników z KWK Piast oraz górnicy KWK Ziemowit

 3. Wykorzystano 90.000 worków do piasku

 4. Zużyto 2.000 ton piasku

 5. Zużyto 47.960 litrów oleju napędowego

 6. Zużyto 3.570 litrów benzyny

 7. Zastosowano 12.500 ton skały dołowej

  Zobacz galerię zdjęć z Powodzi w 2010 roku

Podziękowania

Podziekowanie dla Malgosi Watoła

23 lipca 2014
Małgosiu, Ty wiesz i my wszyscy wiemy jak wiele zrobiłaś dla powodzian w roku 2010 dlatego z całego serca należą Ci sie szczere podziękowania za zaangażowanie, serce i bezkompromisowy styl w jakim prowadziłaś Komitet i w jaki świetny sposób nas zorganizowałaś. Nie przejmuj się słow...
Michał Kucz

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook