Powódź Bieruń

Powódź 1997

W dniu 6.07.1997 r. ogłoszono alarm przeciwpowodziowy na skutek wylania rzek Przemszy i Wisły, Gostynki, Mlecznej i Potoku Goławieckiego gdzie niebezpiecznie podniósł się poziom wody pomiędzy wałami ochronnymi. Kulminacja fali powodziowej nastąpiła niespodziewanie w środku nocy z 8 na 9 lipca o godzinie 0.30, na rzece Przemszy woda przerwała na długości około 40 m i na głębokości 4 m wał ochrony pomiędzy posesjami Państwa Malcharek i Balion w Czarnuchowicach.

Bardzo szybki przybór wody na Wiśle spowodował również ogłoszenie apelu do mieszkańców Bijasowic i części Nowo Bieruńskiej o przygotowanie się do ewakuacji.

W akcji ratowniczej brali udział mieszkańcy Bierunia, jednostki O.S.P. z Bierunia Nowego i Starego, OSP Czarnuchowice, OSP Lędziny, Kom. Rej. P.S.P. Tychy, Policja z Tych i Katowic, Straż Miejska, członkowie Komitetu Przeciwpowodziowego U.M Bieruń, jednostki ratownictwa wodnego W.O.P.R z Zawiercia, jednostki P.Str.Poż. z województw lubelskiego i zamojskiego. Do pomocy przy usuwaniu skutków powodzi zgłaszali się oddelegowani pracownicy z pobliskich zakładów pracy tj. KWK „Piast” Bieruń Nowy, Z.T.S. „Erg" Bieruń Stary, „Polinowa" z Bierunia Nowego, pracownicy wraz ze sprzętem z Kółka Rolniczego Bijasowice.

W wyniku powodzi w 1997 r. w Bieruniu zalanych zostało 107 budynków mieszkalnych i 118 zabudowań gospodarczych. Pod wodą znalazły się pola uprawne i łąki o powierzchni 800 ha.

Akcję popowodziową zakończono w dniu 25.07.1997 r.

Zobacz galerię zdjęć

Podziękowania

Podziękowanie

18 stycznia 2011
Serdecznie dziękuję za stworzenie strony internetowej na temat naszego miasta. Dzięki temu, że jest tak dobrze zbudowana można się wiele dowiedzieć. Wcześnie o wielu rzeczach nie wiedziałem. Cieszę się bardzo, że strona powstała i polecam ją wśród znajomych.
Henryk z Bierunia.

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook