Powódź Bieruń

Aktualności

Przenośne zapory, zamiast worków z piaskiem

23 marca 2011
Przenośne zapory, zamiast worków z piaskiem

W razie zagrożenia powodziowego kilka osób w 30 minut może postawić 100 m wału z przenośnych zapór . Ułożenie takiego odcinka z worków z piaskiem zajęłoby 80 osobom 8 godzin.

22 marca firma J&K Petrobest zaprezentowała zapory, które składają się z podpór stalowych, połączonych stalowymi listwami i płytami oporowymi z polietylenu, które po uszczelnieniu arkuszami folii i zabezpieczeniu elastycznymi spinaczami stanowią barierę ochronną o dowolnej długości. Pojedynczy element ma metr szerokości, a jego wysokość można dostosować do przewidywanej wysokości spiętrzenia wody. Można stawiać zapory o wysokości 1 metra, 1,5 metra lub 2 metrów.
Przy układaniu takiej tamy nie trzeba używać ciężkiego sprzętu czy specjalistycznych maszyn. Po powodzi zaporę można odłożyć ponownie do magazynu.
1 metr zapory waży 30-90 kg, w zależności od wysokości. Dla porównania 1 metr zapory złożonej z 50 worków z piaskiem waży do 1500 kg.
Systemy przenośnych zapór stosowane są w wielu państwach świata m.in. w Szwecji, Holandii, Norwegii, Niemczech. W Polsce zapory takie zakupiło miasto Jasło.

Źródło: gazetaprawna.pl

Podziękowania

Podziękowanie

28 czerwca 2013
Dziękuję serdecznie za zaangażowanie i wspólną pracę przy zabezpieczeniu wału Gostyni w dniu 26.06.2013r. Podziękowania składam Henrykowi Morkisz, Henrykowi Saternus, Michałowi, Zbyszkowi Sokalskiemu, pracownikom firmy odbudowującej wał oraz szczególnie staroście Bernardowi Bednorz...
Michał Kucz

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook