Powódź Bieruń

Aktualności

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami - Zabrzeg

03 lutego 2011
Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami - Zabrzeg

Poruszane kwestie na spotkaniu to m.in.:

  • 25 stycznia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przekazał plac budowy na wałach rzeki Gostynki.  Za kilka dni  specjalistyczna Firma rozpocznie tam prace umacniające na kilometrowym odcinku w kierunku Tychów.
  • Wykonanie projektu rozbudowy OSP w Bieruniu Nowym oraz plany zakupu gruntu pod straż w Bieruniu Starym.

  • Informacja o tworzeniu SMS-owego systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach powodziowych. W połączeniu z siecią syren wydających komunikaty głosowe oraz elektronicznymi mapami umożliwiającymi wykonanie symulacji zatopień terenu, będzie skutecznym sposobem na wczesne ostrzeganie i reakcję mieszkańców oraz służb ratowniczych.
    Zabezpieczono pieniądze na wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych.


Więcej informacji o spotkaniu w Zabrzegu znajdziesz na stronie Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Pani Małgorzaty Watoły

29 lipca 2014
Niniejszym chciałam serdecznie podziękować Pani Małgorzacie Watole za bezinteresowne zaangażowanie się w komitecie pomocy Powodzianom w 2010 roku w Bieruniu. Jej bezgraniczne zainteresowanie się losem poszkodowanych w tym tragicznym dla Bierunia i Bijasowic czasie, powinno być tylko i wyłą...
Joanna Jonek

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook