Powódź Bieruń

Aktualności

Sprawozdanie z pomocy finansowej dla powodzian - MSWiA

18 kwietnia 2011
Sprawozdanie z pomocy finansowej dla powodzian - MSWiA

Ubiegłoroczne powodzie spowodowały straty w wysokości około 12,5 mld zł, co stanowiło blisko 1% PKB za rok 2009.

W trakcie powodzi poszkodowanych zostało ponad 66 tys. rodzin (czyli około 266 tys. osób), a 14,5 tys. z nich ewakuowano. Straty poniosło 811 gmin oraz blisko 1,4 tys. przedsiębiorców. Żywioł zniszczył lub uszkodził prawie 18,2 tys. budynków mieszkalnych oraz ponad 800 szkół i 160 przedszkoli.

Zobacz jaką pomoc finansową przeznaczono dla powodzian - raport MSWiA dla sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Pani Małgorzaty Watoły

29 lipca 2014
Niniejszym chciałam serdecznie podziękować Pani Małgorzacie Watole za bezinteresowne zaangażowanie się w komitecie pomocy Powodzianom w 2010 roku w Bieruniu. Jej bezgraniczne zainteresowanie się losem poszkodowanych w tym tragicznym dla Bierunia i Bijasowic czasie, powinno być tylko i wyłą...
Joanna Jonek

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook