Powódź Bieruń

Aktualności

Spotkania Atlantydy ze Starostą i Burmistrzem

26 sierpień 2011
Spotkania Atlantydy ze Starostą i Burmistrzem

Atlantyda podejmuje rozmowy z władzami Powiatu i Miasta w sprawie wspólnych działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej.

25 sierpnia br. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „Atlantyda” spotkali się z Panem Bernardem Bednorzem – Starostą Bieruńsko-Lędzińskim.
Głównym tematem spotkania było omówienie kwestii podjęcia wspólnych działań przez Stowarzyszenie „Atlantyda” z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim związanych z szeroko rozumianą ochroną przeciwpowodziową mieszkańców powiatu, w szczególności w zakresie pozostającym w kompetencji Starostwa Powiatowego.
W trakcie spotkania przedstawiciele Stowarzyszenia zwrócili się z prośbą do Pana Starosty o uwzględnienie ich jako partnera społecznego, m. in. w następujących  działaniach:
1.    Okresowych przeglądach obwałowań cieków i rzek wodnych znajdujących się na terenie powiatu.
2.    Zespołu zarządzania kryzysowego
Rozmawiano również o udostępnieniu pomieszczenia w Powiecie, które mogłoby zostać adoptowane na siedzibę Stowarzyszenia.
Celem zwiększenia efektywności wspólnie podejmowanych działań oraz współpracy na rzecz ochrony przeciwpowodziowej, ustalono z Panem Starostą, iż spotkania w tym zakresie będą odbywać się raz na kwartał.

Dnia 10 sierpnia 2011 r., na wniosek stowarzyszenia „Atlantyda”, w Urzędzie Miejskim w Bieruniu odbyło się spotkanie urzędników miejskich z panem Burmistrzem na czele  z większością działających na terenie Bierunia organizacji pozarządowych.
Do najważniejszych ustaleń spotkania należy zaliczyć: możliwość zgłaszania uwag do opracowanego przez pracowników Urząd Miejskiego w Bieruniu Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią Gminy Bieruń.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Bierunia do zapoznania sie z Planem oraz przedstawienie ewentualnych  uwag merytorycznych do jego zapisów.
Uwagi można zgłaszać na adres: stowarzyszenie.atlantyda@poczta.fm. Zebrane uwagi zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego w Bieruniu.
Pobierz Plan Operacyjny prezed Powodzią ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu. TUTAJ


Pamiętajmy, iż tylko rzetelnie opracowane procedury postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego mogą w znaczący sposób ograniczyć  straty materialne, a nawet uratować ludzkie życie.

Podziękowania

Do ludzi wielkiego serca

23 styczeń 2011
Komitet powodziowy pragnie podziękować wszystkim ludziom o wielkich sercach którzy pomagają i pomagali powodzianom chcemy wymienić tylko kilku bo z pewnością braklo by strony :Brodzie ,Bożenie, Janeczkowi, Mirze, Asi, Heńkowi, Markowi, Bogusi, Tereni, Andrzejowi, Januszowi, Iwonie, Eli, Cel...
szeryf

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook