Powódź Bieruń

Aktualności

Przegląd gwarancyjny zrekonstruowanego wału Wisły w Bijasowicach

22 wrzesień 2011
Przegląd gwarancyjny zrekonstruowanego wału Wisły w Bijasowicach

22 września br. przeprowadzony został przegląd gwarancyjny wykonanych ubezpieczeń wyrwy brzegowej w korycie rzeki Małej Wisły w km 4+500-4+805 w Bijasowicach gm. Bieruń , rejon tzw. portu.

Po wizji w terenie ustalono, iż w ramach prac gwarancyjnych należy:
1.    Uzupełnić wypłukany grunt nad opaską kamienną w miejscach widocznych ubytków.
2.    Uzupełnić wykonany brzegosłon sztubrami wikliny na całej długości.
3.    Uzupełnić narzut kamienny na odcinku około 5 mb poniżej śluzy wałowej

Powyższe roboty powinny zostać wykonane od 15.10.- 15.11.2011 r.

Przedstawiciel ŚZMiUW w Katowicach zwracał uwagę, iż jego zdaniem brzegosłon wraz z opaską kamienną  w miejscu zakrętu powinien zostać poszerzony  (przywrócony do kształtu z przed powodzi). Wykonawca wraz z pracownikami RZGW w Gliwicach tłumaczył, iż inwestycja została zrealizowana zgodnie z projektem budowlanym.

W przeglądzie gwarancyjnym udział wzięli przedstawiciele: wykonawcy robót - firma "PRISAN" S.C., RZGW w Gliwicach, ŚZMiUW w Katowicach, Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia "Atlantyda".

Podziękowania

Serce dla Małgosi....

01 sierpień 2014
.... bo co można dać za serce- tylko serce. Nic innego nie będzie miało takiego wymiaru zapłaty za to dobro, które Małgosia zrobiła dla powodzian. Kolor papieru nie ma tu znaczenia gdy zmierzymy to wszystko co pozostało. Bo czy można zmierzyć poświęcenie, dobroć, bezinteresowność, ...
Ania

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook