Powódź Bieruń

Aktualności

Przegląd gwarancyjny zrekonstruowanego wału Wisły w Bijasowicach

22 wrzesień 2011
Przegląd gwarancyjny zrekonstruowanego wału Wisły w Bijasowicach

22 września br. przeprowadzony został przegląd gwarancyjny wykonanych ubezpieczeń wyrwy brzegowej w korycie rzeki Małej Wisły w km 4+500-4+805 w Bijasowicach gm. Bieruń , rejon tzw. portu.

Po wizji w terenie ustalono, iż w ramach prac gwarancyjnych należy:
1.    Uzupełnić wypłukany grunt nad opaską kamienną w miejscach widocznych ubytków.
2.    Uzupełnić wykonany brzegosłon sztubrami wikliny na całej długości.
3.    Uzupełnić narzut kamienny na odcinku około 5 mb poniżej śluzy wałowej

Powyższe roboty powinny zostać wykonane od 15.10.- 15.11.2011 r.

Przedstawiciel ŚZMiUW w Katowicach zwracał uwagę, iż jego zdaniem brzegosłon wraz z opaską kamienną  w miejscu zakrętu powinien zostać poszerzony  (przywrócony do kształtu z przed powodzi). Wykonawca wraz z pracownikami RZGW w Gliwicach tłumaczył, iż inwestycja została zrealizowana zgodnie z projektem budowlanym.

W przeglądzie gwarancyjnym udział wzięli przedstawiciele: wykonawcy robót - firma "PRISAN" S.C., RZGW w Gliwicach, ŚZMiUW w Katowicach, Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia "Atlantyda".

Podziękowania

Podziękowanie

28 czerwiec 2013
Dziękuję serdecznie za zaangażowanie i wspólną pracę przy zabezpieczeniu wału Gostyni w dniu 26.06.2013r. Podziękowania składam Henrykowi Morkisz, Henrykowi Saternus, Michałowi, Zbyszkowi Sokalskiemu, pracownikom firmy odbudowującej wał oraz szczególnie staroście Bernardowi Bednorz...
Michał Kucz

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook