Powódź Bieruń

Aktualności

Działania Burmistrza w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

20 stycznia 2011
Działania Burmistrza w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Na stronie internetowej Urzędu Miasta, przedstawiono informacje o podejmowanych działaniach  m. in. przez burmistrza Bierunia w zakresie ograniczania zagrożenia powodziowego.

Najważniejsze informacje, to:

  • Przeprowadzenie przez OSP w Bieruniu Nowym prac związanych z oczyszczeniem i udrożnieniem wszystkich przepustów wałowych na rzece Gostynce, Wiśle i Przemszy.
  • Zlecenie przez Gminę Bieruń montażu brakujących klap przepustowych w rejonie ul. Skowronków i ul. Nadbrzeżnej. Realizacja montażu planowana jest w najbliższym czasie, jednak nie wcześniej, niż opadnie poziom wód uniemożliwiający prace.
  • Prace związane z naprawą wału w rejonie tzw. "portu" w Bijasowicach. Na zabezpieczenie którego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przeznaczył 138 tys. zł, które w połączeniu z ponad 600 tys. zł przekazanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają wystarczyć na sfinansowanie inwestycji. Prace odbywają się przy współpracy z obsługą zbiornika w Goczałkowicach, która reguluje poziom wód spływających do Wisły, aby można było wykonać tzw. faszynowanie, czyli umocnienie brzegu wału.
  • Zaplanowanie w budżecie Miasta 200 tys. zł na zabezpieczenie przed powodzią. Najprawdopodobniej kwota ta zostanie zwiększona o kolejne 500 tys. zł.
  • Informacja o planowanym na 20 stycznia br. rozpoczęciu naprawy wału na Gostynce w rejonie wyrwy powstałej podczas majowej powodzi w 2010 r.
  • Trwające prace nad zakupieniem instalacji wczesnego ostrzegania w sytuacjach kryzysowych.

 

Czytaj całość informacji na stronie UM Bieruń

Podziękowania

Podziękowanie

18 stycznia 2011
Serdecznie dziękuję za stworzenie strony internetowej na temat naszego miasta. Dzięki temu, że jest tak dobrze zbudowana można się wiele dowiedzieć. Wcześnie o wielu rzeczach nie wiedziałem. Cieszę się bardzo, że strona powstała i polecam ją wśród znajomych.
Henryk z Bierunia.

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook