Powódź Bieruń

Aktualności

Działania Burmistrza w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

20 styczeń 2011
Działania Burmistrza w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Na stronie internetowej Urzędu Miasta, przedstawiono informacje o podejmowanych działaniach  m. in. przez burmistrza Bierunia w zakresie ograniczania zagrożenia powodziowego.

Najważniejsze informacje, to:

  • Przeprowadzenie przez OSP w Bieruniu Nowym prac związanych z oczyszczeniem i udrożnieniem wszystkich przepustów wałowych na rzece Gostynce, Wiśle i Przemszy.
  • Zlecenie przez Gminę Bieruń montażu brakujących klap przepustowych w rejonie ul. Skowronków i ul. Nadbrzeżnej. Realizacja montażu planowana jest w najbliższym czasie, jednak nie wcześniej, niż opadnie poziom wód uniemożliwiający prace.
  • Prace związane z naprawą wału w rejonie tzw. "portu" w Bijasowicach. Na zabezpieczenie którego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przeznaczył 138 tys. zł, które w połączeniu z ponad 600 tys. zł przekazanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają wystarczyć na sfinansowanie inwestycji. Prace odbywają się przy współpracy z obsługą zbiornika w Goczałkowicach, która reguluje poziom wód spływających do Wisły, aby można było wykonać tzw. faszynowanie, czyli umocnienie brzegu wału.
  • Zaplanowanie w budżecie Miasta 200 tys. zł na zabezpieczenie przed powodzią. Najprawdopodobniej kwota ta zostanie zwiększona o kolejne 500 tys. zł.
  • Informacja o planowanym na 20 stycznia br. rozpoczęciu naprawy wału na Gostynce w rejonie wyrwy powstałej podczas majowej powodzi w 2010 r.
  • Trwające prace nad zakupieniem instalacji wczesnego ostrzegania w sytuacjach kryzysowych.

 

Czytaj całość informacji na stronie UM Bieruń

Podziękowania

Do ludzi wielkiego serca

23 styczeń 2011
Komitet powodziowy pragnie podziękować wszystkim ludziom o wielkich sercach którzy pomagają i pomagali powodzianom chcemy wymienić tylko kilku bo z pewnością braklo by strony :Brodzie ,Bożenie, Janeczkowi, Mirze, Asi, Heńkowi, Markowi, Bogusi, Tereni, Andrzejowi, Januszowi, Iwonie, Eli, Cel...
szeryf

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook