Powódź Bieruń

Aktualności

Spotkanie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej

21 kwietnia 2011
Spotkanie  Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej

20 kwietnia w Bieruniu odbyło się posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Kompanii Węglowej na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych miasta.

Zespołowi przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Jerzy Kolasa, Bieruń reprezentował burmistrz Bernard Pustelnik, natomiast Kompanię Węglową wiceprezes zarządu ds. zarządzania produkcją Marek Uszko, był też dyrektor Centrum Wydobywczego Wschód oraz dyrektorzy techniczni kopalń Piast i Ziemowit.

W obradach brał również udział przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

W trakcie obrad omówiono m.in. zagadnienia związane z realizacją wniosków podjętych na pierwszym posiedzeniu Zespołu Porozumiewawczego, w tym: stan pompowni i stosunków wodnych na terenie miasta Bieruń, stan realizacji działań zmierzających do budowy nowej pompowni w Bijasowicach, usuwaniem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz bieżącymi problemami i oczekiwaniami władz miasta związanymi z działalnością kopalń.

W 2010 roku na terenie Bierunia Kompania Węglowa naprawiała szkody górnicze w 318 obiektach, ponosząc z tego tytułu koszty w łącznej kwocie 10,2 mln zł.

W roku 2011 planuje się wykonywanie napraw w 416 obiektach i wzrost nakładów na usuwanie szkód górniczych na terenie tego miasta do kwoty 12,1 mln zł.

                                                                                              Adam Rozmus
                                                                  Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieruniu

 

Zobacz również informację ze spotkania na www.bierun.pl

Podziękowania

Dla Pracowników MOPSu

14 stycznia 2011
Nie ma nic niemożliwego, jeśli sam nie musisz tego robić! Słowa te obrazują jaką wielką siłę mają wspólne działania i wspólne dążenie do celu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu okazali ogromne wsparcie, życzliwość i zawsze byli do naszej dyspozycji. Podcz...
Podziękowanie Mieszkańca Bierunia (bra...

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook