Powódź Bieruń

Aktualności

Walne Zebranie Stowarzyszenia "Atlantyda"

10 maja 2012
Walne Zebranie Stowarzyszenia

Zaproszenie dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną przeciwpowodziową Bierunia.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Bierunia  i Miejscowości Zagrożonych Powodzią "ATLANTYDA" zaprasza osoby zainteresowane ochroną przeciwpowodziową Bierunia na zwołane na dzień 16 maja 2012 r. na godz. 18.00 do Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej 19 (OSP Bieruń Nowy) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Przewidywany plan zebrania:

1.    Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Atlantyda".
2.    Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
3.    Prezentacja stanu urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w Bieruniu oraz omówienie działań związanych z koncepcją budowy polderu zalewowego w Bijasowicach.
4.    Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2011 r.
5.    Sprawozdanie finansowe.
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7.    Absolutorium dla Zarządu.
8.    Przyjęcie programu działania Stowarzyszenia na 2012 rok.
9.    Zamknięcie Walnego Zebrania.

W spotkaniu weźmie udział dr Antoni Bojarski z Politechniki Krakowskiej - współautor Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły, który przybliży uczestnikom spotkania kwestie związane z koncepcją budowy polderu zalewowego w Bijasowicach.

W trakcie spotkania będzie istniała możliwość przystąpienia do Stowarzyszenia "Atlantyda".


Podziękowania

12 stycznia 2011
Są takie chwile w życiu człowieka, że nie wie, co powiedzieć. Tegoroczne wydarzenia z maja, kiedy wezbrana Gostynka zalała nasz dom, zabierając niemal dorobek całego naszego życia pozostanie w naszej pamięci na długo. Nie jest rzeczą prostą odrzucić wspomnienia, czy wymazać z pamięc...
Redaktor

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook