Powódź Bieruń

Aktualności

Walne zebranie członków Stowarzyszenia o koncepcji budowy polderu w Bijasowicach

20 maja 2012
Walne zebranie członków Stowarzyszenia o koncepcji budowy polderu w Bijasowicach

W dniu 16 maja 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Atlantyda".
W spotkaniu wzięło udział 19. członków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane ochroną przeciwpowodziową Bierunia i przedstawiciel lokalnych mediów.

W spotkaniu uczestniczył również dr Antoni Bojarski współautor Programu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej Wisły.
Na przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Jarosław Mokry, a na protokolanta Pan Michał Kucz.
Zebranie rozpoczęto od prezentacji Pana Jarosława Mokrego nt. Stanu urządzeń hydrotechnicznych na terenie Bierunia oraz uwarunkowań prawnych istotnych z punktu widzenia osób zagrożonych powodzią.

Główne zainteresowanie towarzyszyło wystąpieniu dr A. Bojarskiego prezentującego założenia Programu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza górnej Wisły, a w szczególności koncepcji budowy polderu zalewowego w Bijasowicach.
Dr Bojarski zwrócił uwagę, iż budowa polderu zalewowego w Bieruniu nie została jeszcze przesądzona. Opracowanie koncepcji pozwoli określić, czy teren w Bijasowicach będzie optymalny pod budowę tego typu przedsięwzięcia. Jednocześnie współautor Programu zaznaczył, iż optymalnym miejscem budowy zbiornika retencyjnego byłby obszar w bezpośrednim sąsiedztwie rzek: Iłownicy i Białej (dopływy Wisły w okolicy Czechowic Dziedzic), które stwarzają największe zagrożenie dla naszego ternu. Nie bez znaczenia jest również eksploatacja górnicza na terenach Bierunia, która zwiększa zagrożenie powodziowe poprzez powstawanie bezodpływowych niecek.
Obecni na zebraniu byli bardzo zainteresowani prezentowaną tematyką. Dyskusja rozgorzała w momencie prezentacji miejsca ulokowania polderu zalewowego w Bijasowicach (jak zaznaczył dr Bojarski -  prezentowana mapa lokalizacji polderu jest wstępnym założeniem nie mającym potwierdzenia w szczegółowych badaniach geologicznych i geodezyjnych). Rzetelne przedstawienie zakresu budowy polderu będzie możliwe po opracowaniu koncepcji jego budowy. Koncepcja budowy polderu zalewowego w Bijasowicach powinna powstać w przeciągu 2. lat, dopiero na jej podstawie będzie możliwe jednoznaczne określenie zasadności i usytuowania budowy takiego polderu w Bieruniu. Członkowie Stowarzyszenia zwrócili uwagę na ich zdaniem niewłaściwe zachowanie władz odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową Bierunia, które podejmują działania, czy decyzje dotyczące budowy polderu zalewowego w Bijasowicach bez informowania i konsultacji z zainteresowanymi tą sprawą mieszkańcami.

W trakcie Walnego Zebranie Członkowie Stowarzyszenia udzielili zarządowi absolutorium za rok 2011 oraz przyjęli plan działania na 2012 r.

Pobierz:
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia "Atlantyda" za 2011 r.

Plan działania na 2012 r.

Zdjęcia

Wykład dr A. Bojarskiego

Podziękowania

Serce dla Małgosi....

01 sierpnia 2014
.... bo co można dać za serce- tylko serce. Nic innego nie będzie miało takiego wymiaru zapłaty za to dobro, które Małgosia zrobiła dla powodzian. Kolor papieru nie ma tu znaczenia gdy zmierzymy to wszystko co pozostało. Bo czy można zmierzyć poświęcenie, dobroć, bezinteresowność, ...
Ania

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook