Powódź Bieruń

Aktualności

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Atlantyda - zmiany w składzie zarządu.

24 marca 2013
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Atlantyda - zmiany w składzie zarządu.

W dniu 15 marca 2013 r. w świetlicy środowiskowej w Bieruniu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Atlantyda".

Członkowie Stowarzyszenia przyjęli sprawozdanie finansowe i opisowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2012 roku, jednocześnie udzielając Zarządowi Stowarzyszenia  absolutorium za rok 2012.

Ze względu na rezygnację z funkcji prezesa Pana Henryka Morkisza dokonano wyboru nowego Prezesa Zarządu, którym został Pan Michał Kucz.

W związku z rezygnacją z członkostwa Zarządu: Pani Małgorzaty Watoła, Marty Lakoty oraz Dariusza Dzidy, Członkowie Walnego Zebrania podjęli decyzję o zmniejszeniu ilości osób wchodzących w skład zarządu z dotychczasowych 8 osób do 5 osób.

Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się w następującym składzie:

    Michał Kucz - Prezes Zarządu
    Henryk Morkisz - Z-ca Prezesa Zarządu
    Jarosław Mokry - Sekretarz
    Józef Wróbel - Skarbnik
    Wojciech Wądrzyk - Członek Zarządu

Nowo wybrany Prezes Stowarzyszenia Pan Michał Kucz, przedstawił zgromadzonym na zebraniu osobom Plan działania Stowarzyszenia na rok 2013, który został zaakceptowany jednogłośnie przez członków Stowarzyszenia.

Zdjęcia

Podziękowania

Do ludzi wielkiego serca

23 stycznia 2011
Komitet powodziowy pragnie podziękować wszystkim ludziom o wielkich sercach którzy pomagają i pomagali powodzianom chcemy wymienić tylko kilku bo z pewnością braklo by strony :Brodzie ,Bożenie, Janeczkowi, Mirze, Asi, Heńkowi, Markowi, Bogusi, Tereni, Andrzejowi, Januszowi, Iwonie, Eli, Cel...
szeryf

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook