Powódź Bieruń

Aktualności

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej w Bieruniu

27 marca 2011
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej w Bieruniu

Dnia 22 marca 2011r. w Urzędzie Miasta w Bieruniu odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej, której tematem wiodącym były sprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w aspekcie działalności górniczej na terenie Bierunia.

Ze strony Urzędu Miasta szczegółowo ukazano wpływ eksploatacji na powstawanie osiadań oraz prognozy zmian w ukształtowaniu terenu w wyniku dalszej działalności górniczej. Przedstawiciele kopalń Piast i Ziemowit omówili sposoby obecnej i planowanej regulacji stosunków wodnych. Potwierdzono modernizacje istniejących przepompowni przez zmianę sposobu zasilania energią elektryczną.
Jako jeden z wniosków wcześniejszych spotkań z mieszkańcami w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego było stworzenie programu ukazującego rozmiar zalania terenów w przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego. W związku z tym przedstawiciele firmy „Olbrycht – Malik” prezentowali komputerowy program do symulacji rozwoju fali powodziowej na przykładowym terenie (bez odniesienia do Bierunia).
W wyniku licznych zapytań i dyskusji ze strony radnych komisja stanęła na stanowisku zdecydowanego i bezzwłocznego egzekwowania obowiązków zakładów górniczych w usuwaniu skutków prowadzonej działalności oraz podjęcia natychmiastowych działań przez Burmistrza w tym zakresie. Ponadto wnioskowano o przedstawienie na najbliższej Sesji Rady Miejskiej sposobu realizacji dotychczasowych uchwał i wniosków komisji stałych w zakresie działań przeciwpowodziowych.

                                                                                          Adam Rozmus

                                                                         Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Podziękowania

Dla Pracowników MOPSu

14 stycznia 2011
Nie ma nic niemożliwego, jeśli sam nie musisz tego robić! Słowa te obrazują jaką wielką siłę mają wspólne działania i wspólne dążenie do celu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu okazali ogromne wsparcie, życzliwość i zawsze byli do naszej dyspozycji. Podcz...
Podziękowanie Mieszkańca Bierunia (bra...

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook