Powódź Bieruń

Aktualności

Spotkanie ws. modernizacji przepustów melioracyjnych obwałowań potoku Goławieciego

24 marca 2013
Spotkanie ws. modernizacji przepustów melioracyjnych obwałowań potoku Goławieciego

W dniu 12.03.2013r z inicjatywy członka  Stowarzyszenia "Atlantyda" Pana Stanisława Stolorz odbyło się spotkanie dotyczące modernizacji przepustów melioracyjnych  obwałowań potoku Goławieckiego w Bieruniu.

W spotkaniu tym uczestniczyli
Monika Bernacka ŚZMIUW Odział Bieruń
Michał Kucz Stowarzyszenie Atlantyda
Morkisz Henryk 
Stanisław Stolorz  -‘’-
Jolanta Niesyto BSW
W. Daroch Kozioł BSW
Bogdan Biel OVI STannd Sp zoo (projektant)
Zbigniew Ptak Wykonawca
Tadeusz Zalewski wykonawca
Konrad Mateja radny RM Bieruń
Krzysztof Szczepańczyk Hydrogór
Oraz mieszkańcy
W trakcie tego spotkania zlokalizowano wszystkie przepusty melioracyjne  które projektant uwzględnił w dokumentacji projektowej, poza jednym przepustem który przedstawiciele Bieruńskiej Spółki Wodnej  zalecali zlikwidować i skierować go na przedwalu do pobliskiego większego rowu melioracyjnego. Na miejscu z relacji projektanta i przedstawicieli Sląskiego Zarządu ..  wynika iż przewidują oni jedynie modernizację przepustów  rowów melioracyjnych i rur melioracyjnych umiejscowionych od strony koryta cieku Goławieckiego. To rozwiązanie negatywnie zostało ocenione przez przedstawicieli  Naszego Stowarzyszenia jak i  przez przedstawicieli BSW i radnego Konrada Mateja. Wnioskowano zatem o zwiększenie zakresu prac polegających na wymianie również starych rur drenacyjnych umiejscowionych  bezpośrednio pod  obwałowaniem. Inicjatywa ta spotkała się z zrozumieniem Śląskiego Zarządu i projektanta. Jednak  na ten cel nie zabezpieczono środków  finansowych. Uzgodniono więc , iż projektant dokona stosownych zmian w projekcie tak aby dostosować go naszych postulatów. Dodatkowo wskazać ma on metodę wykonania przedmiotowego drenażu i wycenić te prace. Z uwagi na to ,iż  prace na tym odcinku wału przewiduje się wykonać dopiero w przyszłym roku, zdaniem Śląskiego Zarządu .. jest czas aby środki na ten cel starać się pozyskać.  Uzgodniono  na zakończenie iż w sprawie tej  zostanie zorganizowane kolejne spotkanie. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele UM Bieruń, co w znacznym stopniu utrudniło  wypracowanie kompromisu i rozwiązanie tego problemu
W trakcie tego  spotkania   stwierdzono również na przedwalu potoku Goławieckiego fakt  zniszczenia  drenażu melioracyjnego podczas wykonywania prac związanych z kanalizacją  tego terenu, co w konsekwencji skutkuje brakiem  odprowadzenia wód do potoku Goławieckiego i  powstawania miejscowych podtopień. W sprawie tej przedstawicielki BSW zobowiązały się  interweniować co skutkować  ma odtworzeniem tego drenażu. Nasuwa się jednak pytanie dlaczego sprawa ta nie została  załatwiona bezpośrednio podczas prac  kanalizacyjnych i dlaczego wykonawca nie  naprawił uszkodzonych drenaży  do czego był zobowiązany. O sprawie tej zostanie również powiadomiony Inwestor  czyli Urząd Miejski Bieruniu.

 

Relacja przygotowana przez Pana Michała Kucza

Zdjęcia

Podziękowania

Dla Pracowników MOPSu

14 stycznia 2011
Nie ma nic niemożliwego, jeśli sam nie musisz tego robić! Słowa te obrazują jaką wielką siłę mają wspólne działania i wspólne dążenie do celu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu okazali ogromne wsparcie, życzliwość i zawsze byli do naszej dyspozycji. Podcz...
Podziękowanie Mieszkańca Bierunia (bra...

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook