Powódź Bieruń

Aktualności

Działania Starosty na rzecz ochrony p/powodziowej

17 stycznia 2011
Działania Starosty na rzecz ochrony p/powodziowej

Starosta Bieruńsko Lędziński informuje na swojej stronie internetowej o przeprowadzonych i planowanych z jego inicjatywy spotkaniach m. in. z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW) oraz dyrektorem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (ŚZMiUW). 

Tematy poruszane na spotkaniach, to:
1. Projekt wykonawczy przedsięwzięcia mającego umocnić i ochronić brzeg rzeki w rejonie "portu" w Bijasowicach, którego zakończenie realizacji planowane jest do 30 kwietnia br. Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialny jest RZGW.
2. Koncepcja kompleksowej modernizacji wałów przeciwpowodziowych na ciekach wodnych w naszym powiecie, budowa powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i nowa lokalizacja siedziby Biura Terenowego w Bieruniu.
3. Planowane, wkrótce spotkanie Urzędów Marszałkowskich województw śląskiego i małopolskiego oraz powiatów bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego i oświęcimskiego w sprawie „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.
Termin konsultacji z gminami i powiatami województwa śląskiego zakończył się 7 stycznia br. Większość newralgicznych inwestycji na naszym terenie planowanych jest do realizacji po 2013 roku. Czytaj więcej o programie.
Proponujemy, aby dobrą praktyką stało się informowanie przez Starostę i Burmistrza na swoich serwisach internetowych  mieszkańców o podejmowanych przez władze inicjatywach związanych z bezpieczeństwem p/powodziowym. Udzielanie informacji, np. raz na kwartał, będzie wyrazem empatii dla mieszkańców i pozwoli na poczucie" bezpieczeństwa" ludzi dotkniętych skutkami powodzi.
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż do władz szczebla samorządowego należy m. in.  realizacja zadań w zakresie przeciwpowodziowym. Do najważniejszych z nich zaliczamy:
•    Bieżące utrzymanie melioracji wodnej- rowów i potoków,
•    Stworzenie systemu monitorowania i powiadamiania mieszańców o istniejących zagrożeniach,
•    Stworzenie wydolnego systemu ewakuacyjnego mieszkańców,
•    Współpraca z kopalnią na rzecz usuwania skutków eksploatacji górniczej,
•    Polityka zagospodarowania przestrzennego na terenach zagrożonych ryzykiem wystąpienia powodzi,
•    Monitorowanie przez władze samorządowe (starosta, burmistrz) działań podejmowanych przez instytucje odpowiedzialne za utrzymanie rzek i ich obwałowań, itd.
Szczegółowe informacje nt. spotkań Starosty znajdziesz na stronie internetowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

 

Podziękowania

Dla Pracowników MOPSu

14 stycznia 2011
Nie ma nic niemożliwego, jeśli sam nie musisz tego robić! Słowa te obrazują jaką wielką siłę mają wspólne działania i wspólne dążenie do celu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu okazali ogromne wsparcie, życzliwość i zawsze byli do naszej dyspozycji. Podcz...
Podziękowanie Mieszkańca Bierunia (bra...

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook