Powódź Bieruń

Aktualności

17 mln zł dla Bierunia na odbudowę zniszczonej infrastruktury podczas powodzi.

17 marca 2011
17 mln zł dla Bierunia na odbudowę zniszczonej infrastruktury podczas powodzi.

Gmina Bieruń otrzymała kolejną promesę, która gwarantuje wypłatę środków finansowych na odbudowę infrastruktury drogowej i użyteczności publicznej zniszczonej podczas ubiegłorocznej powodzi w wysokości 17 mln zł.

Przyznane dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację następujących zadań:
1.      Odbudowa i modernizacja ul. Kościelnej i Majowej - etap I
2.      Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice w Bieruniu: ul. Żywiczna, ul. Lipcowa do ul. Żywicznej, ul. Groblana, ul. Jagiełły (od ul. Bijasowickiej do wałów), ul. Krupnicza, ul. Peryferyjna-Bijasowicka - etap II
3.      Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu: ul. Soplicy, ul. Budzyńskiej, ul. Zuchowa, ul. Starowiślana
4.      Odbudowa ul. Wita oraz mostu
5.      Odbudowa i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 im. Karola Wierzgonia - etap II
6.      Odbudowa i modernizacja ul. Gołysowej w Bieruniu.

Źródło: www.bierun.pl

Podziękowania

12 stycznia 2011
Są takie chwile w życiu człowieka, że nie wie, co powiedzieć. Tegoroczne wydarzenia z maja, kiedy wezbrana Gostynka zalała nasz dom, zabierając niemal dorobek całego naszego życia pozostanie w naszej pamięci na długo. Nie jest rzeczą prostą odrzucić wspomnienia, czy wymazać z pamięc...
Redaktor

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook