Powódź Bieruń

Aktualności

Projekt Oswajamy powódź

09 września 2013
Projekt Oswajamy powódź

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Bierunia (dzielnic: Bijasowice, Czarnuchowice, Bieruń Nowy) do udziału w projekcie polegającym na przeszkoleniu 12 osób udzielających sąsiedzkiej pomocy na wypadek wystąpienia powodzi oraz opracowaniu i wdrożeniu tzw. Rodzinnych Planów Przeciwpowodziowych wśród mieszkańców około 50 gospodarstw domowych.

W sytuacjach kryzysowych traci się głowę. Najlepiej wtedy mieć gotowy, wcześniej przygotowany i przećwiczony plan postępowania, w którym każdy z członków rodziny ma wyznaczoną rolę i zadanie do wykonania. W ramach projektu zostaną omówione i przećwiczone zasady postępowania na wypadek powodzi (indywidualnie w poszczególnych gospodarstwach domowych uczestników projektu) przez wyłonionych w tym celu tzw. Lokalnych Liderów. Lokalni Liderzy zostaną przeszkoleni z zakresu udzielania sprawnej pomocy we współpracy z służbami ratowniczymi oraz instytucjami zarządzania kryzysowego.
Tego typu działania pozwolą zminimalizować skutki materialne i finansowe ewentualnej powodzi.

Najważniejsze zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
1.    Udział Lokalnych liderów w 4. specjalistycznych szkoleniach związanych z: pierwszą pomocą, roli samorządu lokalnego i służb (Policji i Straży Pożarnej) w sytuacji zagrożenia powodziowego, zasad zachowywania się w czasie powodzi.
2.    Wizyta studyjna Lokalnych liderów w miejscowościach zagrożonych powodzią – wymiana doświadczeń, tzw. dobrych praktyk.
3.    Opracowanie, a następnie wdrożenie Rodzinnych Planów Przeciwpowodziowych wśród mieszkańców 50 gospodarstw domowych.
4.    Pokaz filmu poświęconego systemowi ochrony przeciwpowodziowej w Bieruniu. Premiera filmu odbędzie się na festiwalu filmowym im. Leona Wojtali w Bieruniu, który odbędzie się w dniach 4-6 października br. w Domu Kultury „Gama”.
Projekt będzie realizowany od września do końca listopada br.


Chcesz uczestniczyć w projekcie "Oswajamy powódź" zgłoś swój udział na adres email stowarzyszenie.atlantyda@poczta.fm lub telefonicznie pod nr 513341345.


Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne projektu odbędzie się w Świetlicy Środowiskowej w Bieruniu przy ul. Remizowej 19 dnia 18 września br. o godz. 18.00.


Na uczestników projektu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.


Więcej na temat Rodzinnych Planów Przeciwpowodziowych znajdziesz na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.Organizatorzy: Stowarzyszenie Mieszkańców "Atlantyda" oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej "Porąbek".

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Podziękowania

Dziękuję

29 stycznia 2011
"Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie" Phil Bosmans Serdeczne podziękowania dla rodziny Wiśniowskich z B...
Rodzina Chrobok

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook