Powódź Bieruń

Aktualności

Postępy prac na wałach - fotorelacje

31 styczeń 2011
Postępy prac na wałach - fotorelacje

Informujemy, że od 31 stycznia 2011 r. zostają uruchomione fotorelacje z postępów robót prowadzonych na wałach. Raz w tygodniu zamieszczone zostaną zdjęcia obrazujące postęp robót ekip remontowych.

Wały uszkodzone w czasie majowej powodzi z 2010 r. nie zostały jeszcze w należyty sposób zabezpieczone. Prowadzone lub planowane prace stanowią element przywracania do stanu infrastruktury melioracji rzek sprzed powodzi.
Zgodnie z udzielonymi informacjami władz odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, aktualnie trwają:
 
•    Prace nad wykonaniem zabezpieczenia 305-metrowego odcinka wału na Wiśle w rejonie tzw. "portu" w Bijasowicach, które już się rozpoczęły. Przedstawiciele RZGW (instytucja odpowiedzialna za remont uszkodzonego wału) zapewniają, że prace zostaną zakończone do 30 kwietnia 2011 r.
•    Od 20 stycznia br. planowano rozpoczęcie naprawy wału na Gostynce w rejonie wyrwy powstałej podczas majowej powodzi w 2010 r. Stan na wale z niedzieli 30 stycznia br. świadczy jednak o kolejnych opóźnieniach w rozpoczęciu robót na wale Gostynki.
Przerwany wał doprowadził do zalania najniżej położonych części Bierunia.


Zapraszamy do wyrażania swojej opinii o postępach prowadzonych prac na wałach w Bieruniu. TUTAJ


zobacz również nowoczesne sposoby zabezpieczeń powodziowych

Zdjęcia

WisaWisłaWisłaWisłaWał na rzece WiśleWał na rzece WiśleWał na rzece WiśleWał na rzece WiśleWał na rzece WiśleWał na rzece WiśleWał na rzece WiśleWał na rzece WiśleWał na rzece WiśleWał na rzece GostynceWał na rzece GostynceWał na rzece GostynceWał na rzece GostynceWał na rzece GostynceWał na rzece GostynceWał na rzece Gostynce

Podziękowania

Dla Pana Burmistrza Pustelnika,Rady Miasta i pracowników urzędu.

22 styczeń 2011
Gorące podziękowanie w imieniu Naszym jak i wszystkich mieszkańców ul.Hodowlanej za ogromne zaangażowanie w mediacji pomiędzy mieszkańcami i KW SA(liczymy na szybki koniec) oraz za nie tylko słowa ale i czyny w całym Bieruniu aby następnym razem Bierunia nie dotknęła katastrofa podobna.
Grzegorz i Joanna

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook