Powódź Bieruń

Aktualności

Podsumowanie projektu pn. Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu

31 grudzień 2014
Podsumowanie projektu pn. Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu

W dniu 30 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu pn. "Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu". Projekt stanowił kontynuację zrealizowanej z dużym sukcesem I edycji pn. „Oswajamy powódź”. Zobacz zadania zrealizowane w ramach I edycji projektu Tutaj.
Najważniejszym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu było wdrożenie wśród mieszkańców Bierunia zasad zachowania się w czasie powodzi w formie tzw. Rodzinnych Planów Powodziowych. Lokalni liderzy omówili Rodzinne Plany Powodziowe z mieszkańcami Bierunia zagrożonymi lub dotkniętymi skutkami powodzi. W sumie projekt objął swoim zasięgiem 150 rodzin.

Spotkanie rozpoczął Prezes Stowarzyszenia Atlantyda – Pan Michał Kucz, który przywitał przybyłych gości.
W sumie w spotkaniu uczestniczyło około 35 osób.
W następnej kolejności głos zabrał Koordynator projektu - Pan Jarosław Mokry, który omówił zrealizowane w ramach projektu poszczególne jego zadania, m.in.:
•    cykl specjalistycznych szkoleń dla Lokalnych liderów oraz mieszkańców Bierunia z szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem powodziowym,
•    przeprowadzone przez liderów lekcje wychowawcze w szkole podstawowej z zakresu opracowania RPP,
•    wizytę studyjną w Instytucie Metrologii Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Na zakończenie uczestnicy spotkania wzięli udział w pokazie filmu dokumentalnego, zrealizowanego w ramach projektu.
Film został nakręcony przez Pana Wojciecha Wikarka - filmowca amatora, który zdobył wiele cennych nagród na różnego rodzaju festiwalach filmowych w Polsce i za granicą.
W filmie wystąpili mieszkańcy Bierunia, którzy opowiedzieli o swoich wspomnieniach i przeżyciach w czasie powodzi z 2010 r.
Zobacz film dokumentalny zrealizowany w ramach niniejszego projektu. Ze względu na wielkość pliku film składa się z 2 części: Cz. 1., Cz. 2.
Obejrzyj również film zrealizowany w ramach pierwszej edycji pt.” Powódź–bezpieczniej”.

Projekt spotkał się z pozytywnymi recenzjami i ocenami. Wskazywano na ważność tego typu przedsięwzięć edukacyjnych, prowadzonych przez samych mieszkańców w ramach tzw. pomocy samosąsiedzkiej. Niekorzystne usytuowanie Bierunia w sąsiedztwie 4 rzek (Wisła, Przemsza, Gostynka i przepływająca przez jego środek rzeka Mleczna), do tego potęgująca zagrożenie eksploatacja górnicza wskazują, iż wiele czynników będzie wpływać na sprawne zarządzanie ryzykiem powodziowym. Duże znaczenie na wypadek wystąpienia powodzi, będzie miała świadomość mieszkańców na temat zasad zachowania i postępowania przed i w czasie powodzi, co może w znaczny sposób zminimalizować straty jej wystąpienia w przyszłości.
Działania podejmowane przez samych mieszkańców, przygotowujące ich do powodzi będą miały kluczowe znaczenie w przypadku wystąpienia powodzi w ograniczeniu ewentualnego rozmiaru strat spowodowanych jej skutkami.

W celu promowania efektów zrealizowanego projektu w ramach strony Internetowej www.powodzbierun.pl została utworzona oddzielna zakładka „Projekty” , w ramach której znajdują się szczegółowe informacje na temat projektów „Oswajamy powódź” i "Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu".

Projekt został sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 

Opracował: Jarosław Mokry, Redaktor serwisu www.powodzbierun.pl

Podziękowania

PODZIĘKOWANIE DLA PANI WATOLY

29 lipiec 2014
PANI MAŁGOSIU TO CO NAPISANO W GAZECIE TO OKROPNE OSKARŻENIA WOBEC PANI I PANA PODLESNEGO JA MYSLE INACZEJ I PEWNO DUZO LUDZI TEZ TAK MYSLI ZE TO CO PANI I PAN PODLESNY DLA NAS ZROBILI TO BYLA DUZA I BEZINTERESOWNA POMOC Z WASZEJ STRONY. PANI NIE MUSIALA NAM POMAGAC JAK WIELU INNYCH KTORZY TYLKO C...
RODZINA POSZKODOWANA W POWODZI

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook