Powódź Bieruń

Aktualności

Propozycja planu działania nowego stowarzyszenia

21 marca 2011
Propozycja planu działania nowego stowarzyszenia

Przedstawiamy Państwu propozycję planu pracy nowotworzonego Stowarzyszenia Mieszkańców Bierunia i miejscowości zagrożonych powodzią.
Prosimy o zapoznanie się z planem i przedstawianie ewentualnych uwag.

Plan pracy na 2011 rok:

1.    Wystosowanie pism do jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe z informacją o rozpoczęciu działalności przez stowarzyszenie.
Instytucje z którymi zamierzamy współpracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Bieruniu, to w szczególności: Urząd Miejski w Bieruniu, Starostwo Powiatowe w Bieruniu, sąsiednie jednostki samorządu terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Sprawiedliwości, Kopalnia Piast i Ziemowit, Kompania Węglowa S.A. , itd.

2.    Nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi na rzecz szeroko pojętej ochrony przed powodzią.

3.    Organizowanie i pośredniczenie w pomocy w zakresie prawno materialnym dla osób poszkodowanych przez powódź.

4.    Wystosowanie zapytań do instytucji szczebla krajowego i samorządowego dotyczących podjętych działań ze strony tych instytucji na rzecz ochrony Bierunia przed powodzią . Zapytania będą dotyczyć w szczególności:
a.    Realizowanych aktualnie zadań chroniących miasto przed powodzią,- za które podmiot odpowiada.
b.    Planowanych inwestycji dla poprawy/ rozbudowy urządzenia melioracji wodnej na terenie Bierunia,
c.    Budżetu na ochronę przed powodzią dla Bierunia.

5.    Kontynuowanie podjętych przez mieszkańców działań zobowiązujących władze (burmistrza, starosty oraz przewodniczących rad miasta i powiatu) do przedstawienia do dnia 30 kwietnia br. kompleksowego planu - ekspertyzy ochrony miasta Bierunia przed powodzią oraz prowadzenie kontroli w odpowiednich instytucjach.

6.    Udział stowarzyszenia w pracach na rzecz stworzenia planu ochrony przed powodzią - jako strony w postępowaniu.

7.    Nawiązanie współpracy z hydrologami i ekspertami w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej.

8.    Działanie stowarzyszenia na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na ochronę przeciwpowodziową Bierunia (tj. środki unijne: na okres programowania 2007-2013, 2014-2020, środki krajowe- rezerwy, itp.)

9.    Monitoring postępów prac zabezpieczających Gminę Bieruń przed powodzią oraz informowanie mieszkańców o postępach prac za pośrednictwem serwisu internetowego www.powodzbierun.pl.

10.   Monitoring działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem procesu odszkodowawczego przeciwko organom Skarbu Państwa, jednostkom samorządów terytorialnych (gmina, powiat, województwo).

11.    Kontynuacja działań Obywatelskiego Komitetu Powodziowego w Bieruniu związanych ze złożonym do tyskiej prokuratury doniesieniem z 13 września 2010 r. o niedopełnieniu obowiązków i narażeniu na utratę życia lub  zdrowia mieszkańców m.in. przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Bierunia  i miejscowości zagrożonych powodzią do Świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej 19 w czwartek, 24 marca br. o godz. 19:00, na zebranie założycielskie nowego stowarzyszenia na rzecz szeroko pojętej ochrony przed powodzią.

Wszystkich zainteresowanych  członkostwem prosimy o przyniesienie dowodów osobistych.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową - powodzbierun@poczta.fm

Podziękowania

Dla Pracowników MOPSu

14 stycznia 2011
Nie ma nic niemożliwego, jeśli sam nie musisz tego robić! Słowa te obrazują jaką wielką siłę mają wspólne działania i wspólne dążenie do celu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu okazali ogromne wsparcie, życzliwość i zawsze byli do naszej dyspozycji. Podcz...
Podziękowanie Mieszkańca Bierunia (bra...

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook