Powódź Bieruń

Aktualności

Pierwsze Walne Zebranie "Atlantydy"

09 grudnia 2011
Pierwsze Walne Zebranie

W czwartek (1 grudnia 2011 r.) odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Bierunia i miejscowości zagrożonych powodzią położonych na obszarze Zlewni Górnej Wisły "ATLANTYDA".

Celem zebrania oprócz prezentacji dotychczasowej działalności Stowarzyszenia było pokazanie złożoności sytuacji w jakiej znajdują się Mieszkańcy zagrożonych powodzią terenów oraz pokazanie podejmowanych przez władze i instytucje odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową działań.

W spotkaniu wzięli udział:

1.    Pan Bernard Pustelnik - Burmistrz Bierunia, który wraz z pracownikiem odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe w Urzędzie Miasta zaprezentował podejmowane działania przez Gminę Bieruń związane z poprawą bezpieczeństwa powodziowego Bierunia.
2.    Pani Ewelina Latusek zaprezentowała podejmowane działania przez Powiat Bieruńsko-Lędziński
3.    Pan Andrzej Szczeponek  Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
4.    Pani  Joanna Ślusarczyk Dyrektor ŚZMiUW w Katowicach która odpowiada za urządzenia hydrotechniczne i obwałowania znajdujące się na naszym terenie.
5.    Pani Barbara Błaszczak  Kierownik Zarządu Zlewni Małej Wisły w Pszczynie - reprezentant RZGW w Gliwicach odpowiedzialny za utrzymanie koryt rzek na naszym terenie.
6.    Pani Bożena Goc  Koordynator Pełnomocnika Rządu ds. wdrożenia programu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej Wisły.
7.    Pan Dariusz  Bieroński, który przedstawił działania kompensacyjne związane z negatywnymi skutkami eksploatacji górniczej na naszym terenie.
8.    Pan  Leszek BIZOŃ Sekretarz Gminy Lubomia zaprezentował zebranym mieszkańcą działania związane z budową zbiornika Racibórz Dolny.

Jeśli chcesz zapisać się do Stowarzyszenia "Atlantyda" skontaktuj się z nami:stowarzyszenie.atlantyda@poczta.fm

Pobierz:

Zapoznaj się ze sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia "Atlantyda" za okres od czerwca do grudnia 2011 r.

Zdjęcia

Walne Zebranie Walne Zebranie Walne Zebranie Walne Zebranie

Podziękowania

Podziekowanie dla Malgosi Watoła

23 lipca 2014
Małgosiu, Ty wiesz i my wszyscy wiemy jak wiele zrobiłaś dla powodzian w roku 2010 dlatego z całego serca należą Ci sie szczere podziękowania za zaangażowanie, serce i bezkompromisowy styl w jakim prowadziłaś Komitet i w jaki świetny sposób nas zorganizowałaś. Nie przejmuj się słow...
Michał Kucz

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook