Powódź Bieruń

Aktualności

Pełnomocnik rządu ds. wdrożenia programu Wisła rozpoczyna działania

26 wrzesień 2011
Pełnomocnik rządu ds. wdrożenia programu Wisła rozpoczyna działania

Rada Ministrów w sierpniu tego roku ustanowiła „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, który ma na celu zabezpieczenie południowych województw naszego kraju przed katastrofalnymi skutkami powodzi. Trwa już realizacja zadań, objętych programem. Wojewoda małopolski dodatkowo wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponad 17 mln zł na kolejne inwestycje.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski został pełnomocnikiem rządu i nadzoruje realizację „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Obsługą wdrożenia programu zajmie się Bożena Pietras-Goc, która będzie korzystać z pomocy pracowników merytorycznych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.


 Czytaj całość informacji na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podziękowania

Dla Pracowników MOPSu

14 styczeń 2011
Nie ma nic niemożliwego, jeśli sam nie musisz tego robić! Słowa te obrazują jaką wielką siłę mają wspólne działania i wspólne dążenie do celu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu okazali ogromne wsparcie, życzliwość i zawsze byli do naszej dyspozycji. Podcz...
Podziękowanie Mieszkańca Bierunia (bra...

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook