Powódź Bieruń

Aktualności

Opóźnienia w rozpoczęciu prac na wałach rz. Gostynki spowodowane brakiem skały płonnej

30 maja 2011
Opóźnienia w rozpoczęciu prac na wałach rz. Gostynki spowodowane brakiem skały płonnej

W związku z opóźnieniami w rozpoczęciu prac na wale rzeki Gostynki zwrócono się do wykonawcy robót (Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego z Warszawy) o wyjaśnienie powodów opóźnień oraz o przedstawienie zakresu i harmonogramu realizacji inwestycji, a także technologii jej wykonania.
Plac budowy na wale rzeki został przekazany wykonawcy 25 stycznia 2011 r. 

Dyrektor Zakładu udzielił następujących wyjaśnień:
1.    Podstawową przeszkodą przy rozpoczęciu zasadniczych prac na wale był brak skały płonnej, która jest podstawowym materiałem do nadbudowy wałów. Rozpoczęcie prac zasadniczych bez podstawowego materiału było niemożliwe z powodu zagrożenia powodziowego spowodowanego osłabieniem wału w trakcie jego rozbiórki.
2.    Negocjacje dotyczące ceny zakupu, oraz warunków odbioru skały płonnej z KWK "Piast" były wieloetapowe. Pierwsza tura negocjacji odbyła się w dniu 23.02.2011 r. Druga tura negocjacji odbyła się w dniu 07.04.2011 r. Podpisanie umowy z KWK "Piast" nastąpiło w dniu 27.04.2011 r.  Wszystkie terminy negocjacji, oraz datę podpisania umowy ustalała Kompania Węglowa w Katowicach.
3.    Negocjacje z Kompanią Węglową w Katowicach miały bezpośredni wpływ na ustalenie czasu oraz warunków transportu skały płonnej na plac budowy. Kompania Węglowa ustalała terminy negocjacji, oraz akceptowała warunki umowy.
4.    Zakres i technologia wykonania zgodnie z projektem.
5.    Zakończenie budowy zgodnie z umową powinno nastąpić do 30.06.2012 r.

Zakres inwestycji zgodnie z jej tytułem dot.  budowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 1+200 - 3+000 w m. Bijasowice, gm. Bieruń i m. Jedlina, gm. Bojszowy - Etap II - wał lewy: 1+137 - 1+942 i wał prawy: 1+217 - 1+595 (km wału)

Zobacz fotorelację obrazującą postęp prac na obwałowaniach rzek w Bieruniu. TUTAJ

Podziękowania

Dla Pana Burmistrza Pustelnika,Rady Miasta i pracowników urzędu.

22 stycznia 2011
Gorące podziękowanie w imieniu Naszym jak i wszystkich mieszkańców ul.Hodowlanej za ogromne zaangażowanie w mediacji pomiędzy mieszkańcami i KW SA(liczymy na szybki koniec) oraz za nie tylko słowa ale i czyny w całym Bieruniu aby następnym razem Bierunia nie dotknęła katastrofa podobna.
Grzegorz i Joanna

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook