Powódź Bieruń

Aktualności

Omówienie sytuacji z dnia 26.06. br. na rz. Gostynce z kierownikiem Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta

09 lipca 2013
Omówienie sytuacji z dnia 26.06. br. na rz. Gostynce z kierownikiem Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta

W dniu 02.07.2013 roku w Urzędzie Miejskim w Bieruniu odbyło się spotkanie z Kierownikiem Referatu Zarządzania Kryzysowego Panem Jarosławem Jurzakiem oraz członkami naszego stowarzyszenia Panem Michałem Kucz i Henrykiem Morkisz. Podczas spotkania omówiona została sytuacja na rzece Gostyni w Bijasowicach w dniu  26.06.2013 roku.

Uzgodniono wspólnie, iż w przypadku zaistnienia podobnej sytuacji  będą podejmowane wspólne działania z UM w Bieruniu oparte na podstawie poszerzonych danych meteorologicznych wynikających z posiadanego przez UM systemu wczesnego ostrzegania przed nagłymi wezbraniami  wody w naszych rzekach.  Jednocześnie Jarosław Jurzak zaprezentował i omówił  ten system  opierający się na  zamontowanych na rzekach wodowskazach w  Goczałkowicach na rzece Wiśle, w Mysłowicach na rzece  Przemszy i w Tychach na rzece Gostyni oraz na  specjalistycznym  programie pogodowym przedstawiającym  aktualną  prognozę pogody i jej symulacje dostarczane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Poinformowani zostaliśmy również , że planuje się montaż kolejnych wodowskazów  min w Tychach na Gostyni co pozwoli w  lepszym stopniu przeciwdziałać zagrożeniom przeciwpowodziowym w Bieruniu.  Zadowoleni z podejmowanych dotychczasowych działań przeciwpowodziowych jednostek  OSP  i UM w Bieruniu  zwróciliśmy jednak  uwagę aby  monitorować także  po większych opadach deszczu ujścia naszych rzek gdzie bardzo często dochodzi  do nagłych wezbrań i ewentualnej cofki. Że sytuacje te budzą w  mieszkańcach  niepokój i obawy. Wskazaliśmy także  aby  szczególną uwagę zwrócić na modernizowane odcinki obwałowań  potoku Goławieckiego i Gostyniw Bijasowicach, gdyż  tam może wystąpić obecnie  największe zagrożenie dla  Bierunia. Poruszyliśmy również w rozmowie kwestię ulicy Nadbrzeżnej w Czarnuchowicach i  jej przedłużenie ulicę Rolniczą w Chełmie Śląskim wskazując iż  po pierwsze  jest to  droga ewakuacyjna dla dzielnicy Czarnuchowice  i  stanowi jednocześnie wał przeciwpowodziowy dla Bierunia ze strony Przemszy a jej stan techniczny, czy to nawierzchnia ,czy wysokość   pozostawiają wiele do życzenia. Poprosiliśmy o wspólne działania w tej sprawie calem  poprawy  tej sytuacji. Podczas  spotkania wstępnie omówiona została również  współpraca  UM  w Bieruniu z naszym Stowarzyszeniem „Atlantyda” i Stowarzyszeniem „Porąbek”  w projekcie unijnym „Oswajamy Powódź”, który nasze Stowarzyszenie w miesiącach jesiennych tego roku rozpocznie  wdrażać wśród mieszkańców Bierunia.

Podziękowania

Serce dla Małgosi....

01 sierpnia 2014
.... bo co można dać za serce- tylko serce. Nic innego nie będzie miało takiego wymiaru zapłaty za to dobro, które Małgosia zrobiła dla powodzian. Kolor papieru nie ma tu znaczenia gdy zmierzymy to wszystko co pozostało. Bo czy można zmierzyć poświęcenie, dobroć, bezinteresowność, ...
Ania

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook