Powódź Bieruń

Aktualności

Magazyny przeciwpowodziowe w Bieruniu

08 listopada 2011
Magazyny przeciwpowodziowe w Bieruniu

Na terenie gminy wybudowane zostały trzy place składowe dla magazynowania piasku (tzw. boksy). Odremontowano i przystosowano również czwarty magazyn składowy, w którym znajduje się sprzęt niezbędny do wykorzystania podczas zagrożeń.

Magazyny z piaskiem zlokalizowano na terenie:
- Oczyszczalni Ścieków przy zakładach Nitroerg S.A. w Bieruniu
- Koła Rolniczego w Bieruniu, przy ul. Bijasowickiej
- byłej Remizy OSP w Czarnuchowicach, przy ul. Mielęckiego
- Hostelu „Erg" w Bieruniu, przy ul. Chemików (czwarty magazyn)

Więcej informacj znajdziesz na www.bierun.pl

Podziękowania

Dla Pana Burmistrza Pustelnika,Rady Miasta i pracowników urzędu.

22 stycznia 2011
Gorące podziękowanie w imieniu Naszym jak i wszystkich mieszkańców ul.Hodowlanej za ogromne zaangażowanie w mediacji pomiędzy mieszkańcami i KW SA(liczymy na szybki koniec) oraz za nie tylko słowa ale i czyny w całym Bieruniu aby następnym razem Bierunia nie dotknęła katastrofa podobna.
Grzegorz i Joanna

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook