Powódź Bieruń

Aktualności

Kontrola stanu obwałowań rzek znajdujących się na terenie Bierunia

12 maja 2013
Kontrola stanu obwałowań rzek znajdujących się na terenie Bierunia

W dniach 16,17 i 29 kwietnia 2013 roku przeprowadzono kontrolę urządzeń hydrotechnicznych i  obwałowań w Bieruniu. W kontroli uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ŚZMIUW Odział Bieruń oraz naszego Stowarzyszenia  „Atlantyda”.

Kontrola rozpoczęła się od obwałowań rzeki Przemszy w Czarnuchowicach. Stwierdzono sprawnie działające wszystkie przepusty, rowy odprowadzające wodę drożne nie zamulone. Stan wału bez zarzutu. Nie zgłaszano żadnych uwag.
Następnie kontroli poddano odcinek wału Wisły od Czarnuchowic do mostu drogowego  DK 44 w Zabrzegu. Stwierdzono sprawnie działające wszystkie przepusty a rowy odwadniające drożne. Zauważono  powalone drzewo na wał przeciwpowodziowy usytuowane  na prywatnej posesji w Czarnuchowicach oraz stwierdzono  i zgłoszono uwagę iż wał na tym odcinku w roku 2012 nie był  wykaszany na całej długości . Przedstawiciel UM w Bieruniu  zobowiązał  się że  sprawę powalonego drzewa  przekażą OSP Czarmuchowice  celem jego usunięcia, natomiast przedstawiciele SZMIW  zapewniali iż w tym  roku wał będzie wykaszany.
Kolejnym odcinkiem poddanym kontroli był wał Wisły od mostu  przy DK 44 do ujścia Gostyni. Stwierdzono zamulone  dwa rowy odwadniające, pierwszy w kolejności  na wysokości  drogi na międzywalu druga  na wysokości posesji P Kremza. Przepusty przy tych rowach  sprawne technicznie lecz  zamulono w ¾ w wysokości stojącą wodą  w rowie. Ponadto stwierdzono zniszczone słupku z numerami przepustów a przez to nieczytelne. W dalszej części kontrolowanego odcinka  przepusty były w dobrym  stanie technicznym a rowy drożne. Wał wykoszony w dobrym stanie.
Dalszej kontroli poddano wały Gostyni od ujścia do Wisły  do ujścia rzeki Mleczna. Wał na odcinku  początkowym do ulicy Krupniczej w dobrym stanie  , wykoszony. Przepusty sprawne a rowy drożne.  Na odcinku od ulicy Krupniczej w kierunku ulicy Turystycznej w części  nowo nadbudowanej w okolicy wcześniej powstałej wyrwy stwierdzono 3 lisie nory usytuowane  na przedwalu w wale. Przepusty sprawne rowy odwadniające drożne. Podczas kontroli na odcinku do 3 km wału trwały prace porządkowe polegające na  wycinnce krzewów  przeprowadzane przez pracowników firmy której  ten odcinek wału przekazano do dalszej modernizacji. Na odcinku od ulicy Turystycznej do ujścia rzeki  Mlecznej stwierdzono sprawnie działające  przepusty i drożne  rowy. Na odcinku tym widoczne były w kilku miejscach obsunięcia skarpy brzegowej oraz widoczne nory i miejsca żerowania bobrów zwłaszcza na przedwalu na wysokości ZTS ERG w Bieruniu. Na stwierdzone  nieprawidłowości w kwestii  lisich nor, bobrów przedstawiciel SZMIW stwierdził, nory zostaną zlikwidowane poprzez ich zakołkowanie. W kwestii obsunięć skarpy brzegowej zostanie powiadomiony RZGW.
Następnie kontroli poddano obwałowania rzeki Mlecznej, stwierdzono sprawnie działające  przepusty, uwagi zgłoszono  do rowów odprowadzających  wodę od przepustów do rzeki które wymagają  oczyszczenia. Ponadto zauważono jak i w roku ubiegłym  zaśmiecone wały tej rzeki zwłaszcza na wysokości ulicy Witta oraz na odcinku od ulicy Licealnej do ulicy Oświęcimskiej. Innych uwag  nie zgłaszano.
Podczas kontroli podjęto decyzję aby w Bieruniu wprowadzić numerację przepustów oznaczeniem literowym określającym rzekę oraz oznaczeniem liczbowym danego przepustu. Taka numeracja  powinna ułatwić rozpoznanie i lokalizacje przepustu lub rowu co do którego zgłaszane są uwagi. Wszystkie stwierdzone  uwagi dotyczące  wałów i przepustów zdaniem  uczestników powinny być usunięte i w sprawach tych podjęte  zostaną przez odpowiednich  przedstawicieli działania celem ich usunięcia.
Relacja przygotowana przez Pana Michała Kucza, Prezes Stowarzyszenia "Atlantyda"

Zdjęcia

Podziękowania

Podziekowanie dla Malgosi Watoła

23 lipca 2014
Małgosiu, Ty wiesz i my wszyscy wiemy jak wiele zrobiłaś dla powodzian w roku 2010 dlatego z całego serca należą Ci sie szczere podziękowania za zaangażowanie, serce i bezkompromisowy styl w jakim prowadziłaś Komitet i w jaki świetny sposób nas zorganizowałaś. Nie przejmuj się słow...
Michał Kucz

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook