Powódź Bieruń

Aktualności

RZGW zachęca do konsultowania planów gospodarowania wodami na lata 2010-2015

18 wrzesień 2011
RZGW zachęca do konsultowania planów gospodarowania wodami na lata 2010-2015

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW) zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentów, służących sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na lata 2010-2015

Konsultacjom społecznym podlegają projekty dwóch dokumentów:
 
Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych, który jest tabelarycznym zestawieniem planowanych zadań, wraz z podaniem instytucji odpowiedzialnej za ich wykonanie oraz terminu realizacji.

Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy przedstawiający wstępną listę oraz opis najważniejszych problemów związanych z gospodarowaniem wodami.

Pisemne uwagi na temat konsultowanych dokumentów, można wnosić od 1 września 2011r. do 29 lutego 2012r.

Więcej informacji nt. konsultowanych dokumentów znajdziesz na stronie internetowej RZGW.

Podziękowania

Dla Pracowników MOPSu

14 styczeń 2011
Nie ma nic niemożliwego, jeśli sam nie musisz tego robić! Słowa te obrazują jaką wielką siłę mają wspólne działania i wspólne dążenie do celu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu okazali ogromne wsparcie, życzliwość i zawsze byli do naszej dyspozycji. Podcz...
Podziękowanie Mieszkańca Bierunia (bra...

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook