Powódź Bieruń

Aktualności

Sprawozdanie Radnego Miasta z Komisji Rolnictwa, Leśnictwa (...)

09 lutego 2011
Sprawozdanie Radnego Miasta z Komisji Rolnictwa, Leśnictwa (...)

Dnia 8 lutego br. w Urzędzie Miasta w Bieruniu odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego, której tematem przewodnim były sprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego i działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Bierunia.

Ucieszyła mnie duża ilość gości, zaproszonych przez przewodniczącego komisji w osobach przedstawicieli Kompani Węglowej S.A, Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Niestety po raz kolejny okazało się, iż panowie dyrektorzy poza bardzo ogólną wiedzą dotyczącą problemów powodzi w Bieruniu nie przedstawili żadnych konkretów.
Na liczne zarzuty ze strony radnych i mieszkańców, o zaniedbywanie wałów, przepustów i innych urządzeń wodnych, których są właścicielami, tłumaczyli się bardzo niskim budżetem. Brak pieniędzy nie pozwala nawet na bieżącą konserwację (nie mówiąc o naprawie) przepustów. Koszenie wałów będzie tylko na odcinkach wykonanych w przeciągu pięciu lat, gdyż do tego zobowiązują umowy kredytowe. Apele o naprawę zdewastowanych wałów na Potoku Goławieckim, Mlecznej , Gostynce, Wiśle i Przemszy powodowały obietnice bez podania terminów i źródeł finansowania.
Na pytanie radnych o możliwość wykonania niezbędnych napraw środkami własnymi przy pomocy strażaków z  OSP usłyszeliśmy, iż można tylko wykaszać rowy przy przepustach, czyścić je bez ingerencji w konstrukcje i informować  o zauważonych nieprawidłowościach.
Przedstawiciel RZGW Gliwice na zarzut zaniechania czyszczenia koryta rzek: Wisły, Przemszy i innych, powiedział, iż nie ma takiej potrzeby jednocześnie zdziwił się informacją o zalegających w Wiśle elementach mostu zburzonego podczas Drugiej Wojny Światowej – o czym wie większość mieszkańców Bierunia.
Komisja kończąc obrady wnioskowała do Burmistrza Miasta Bieruń w sprawie:
•    Wystąpienia do ŚZMiUW w Katowicach z prośbą o użyczenie wysokowydajnej pompy dla OSP oraz stworzenia dokumentu regulującego zasady i zakres  prac na urządzeniach wodnych wykonywanych środkami własnymi Gminy oraz przedstawienie harmonogramu inwestycji i remontów wałów w gminie Bieruń,
•    Wykonania inwentaryzacji obwałowań i urządzeń wodnych na terenie Bierunia z podaniem odpowiedzialnych za ich utrzymanie,
•    Wystąpienie do zarządu Kompani Węglowej S.A o zakup dla Bierunia pomp o wydajności powyżej 10 000 l/min.

                                                                                W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu
                                                                                                                                                                                                                                                 Adam Rozmus

 

Wyraź swoją opinię w sondzie: Czy obawiasz się zagrożenia powodziowego?

Podziękowania

Podziekowanie dla Malgosi Watoła

23 lipca 2014
Małgosiu, Ty wiesz i my wszyscy wiemy jak wiele zrobiłaś dla powodzian w roku 2010 dlatego z całego serca należą Ci sie szczere podziękowania za zaangażowanie, serce i bezkompromisowy styl w jakim prowadziłaś Komitet i w jaki świetny sposób nas zorganizowałaś. Nie przejmuj się słow...
Michał Kucz

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook