Powódź Bieruń

Aktualności

Fotorelacja z postępów prac na wałach

10 czerwca 2012
Fotorelacja z postępów prac na wałach

Aktualne zdjęcia obrazujące stan urządzeń hydrotechnicznych na terenie Bierunia.

Roboty prowadzone na obwałowaniach rzeki Gostyni (w miejscu przerwania wału w  2010 r.) dobiegły końca. Nie wiadomo jednak kiedy zostaną rozpoczęte prace na dalszym odcinku wału rz. Gostynki - od miejsca zakończenia prac w kierunku mostu drogowego w Bojszowach. Zły stan obwałowań na dalszym odcinku rz.Gostynki nadal stwarza realne zgrożenie powodziowe.

Zrekonstruowany w poprzednim roku fragment obwałowania w okoicy tzw. portu w Bijasowicach wymaga umocnienia. Stowarzyszenie "Atlantyda" wystosowało pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z wnioskiem o zabezpieczenie niżej wskazanego miejsca.

 

Zamulone dna rowów odpływowych od śluz wałowych (2 śluzy) uniemożliwiają swobodny odpływ wody do koryta rzeki.

Trwają prace związane z odbudową mostu drogowego nad rzeką  Gostynią, zlokalizowanego w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu. Inwestorem tej inwestycji jest Powiat Bieruńsko-Lędziński, który pozyskał środki na odbudowę mostu z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2007-2013 (UE). Inwestycja potrwa do września 2012 r.

Z niepotwierdzonych informacji wynika, iż właśnie most na rzece Gostynce w znaczący sposób przyczynił się do przerwania jej wału, co w konsekwencji doprowadziło do tragicznej w skutkach powodzi.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyała prace pod przęsłami mostu na DK 44 (Bieruń-Oświęcim), twierdząc, iż pozostałości gruzu (powodujące dalsze spiętrzenie wody) stanowią umocnienie dna koryta rzeki pod mostem.  Brak porozumienia RZGW i GDKiA w sprawie dalszego zabezpieczenia wyrwy brzegowej.

Zobacz wcześniejsze relacje nt. uszkodzonego brzegu w poprzednich fotorelacjach.

Mieszkańcy Bierunia marzą o odmulaniu rzek, które pozwoliłoby zwiększyć ich bezpieczeństwo. Tymczasem w rzekach zalegają połamane gałęzie i konary drzew, które nie zostały uprzątnięte od ubiegłorocznej powodzi.

W przypadku wezbrania rzek stan taki może stanowić zagrożenie dla mostów, osadzając się na ich przęsłach.

Trwają prace związane z budową nowej przepompowni w Bijasowicach. Inwestorem w tym wypadku jest KWK Piast.

Jednocześnie, spoglądamy z zazdrością w stronę Oświęcimia na obwałowania rzeki Wisły. Po stronie Małopolskiej wały zostały rozbudowane, zasiana na nich trawa porosła tworząc wzorcowo przygotowaną ochronę na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego.

Więcej zdjęć z najnowszej fotorelacji znajdziesz poniżej.

Zobacz również zdjęcia z poprzednich fotorelacji:

2011 r.

30.01, 6.02, 13.02, 20.02, 27.02, 6.03, 13.03, 20.03 , 27.03, 03.04, 10.04, 17.04, 25.04, 1.05, 8.05, 15.05, 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 2.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08,12.08, 22.08, 28.08, 04.09, 18.09, 25.09, 02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 30.10, 06.11, 13.11, 20.11, 4.12, 11.12, 31.12.

2012 r.

22.01, 19.02, 26.02, 18.03, 13.05,

Sam monitoruj stany wód na Wiśle i Gostynce w razie zagrożenia.

Na pogodynce.pl znajdziesz często aktualizowane informacje hydrologiczne, tj:
1.    Mapa hydrologiczna dla Zlewni Górnej Wisły
2.    Stan wody w rzece Wiśle i Gostynce (m. in. w Bieruniu Nowym i Bojszowach)
3.    Napełnienie zbiornika retencyjnego w Goczałkowicach

Stany ostrzegawcze i alarmowe rzek:

Wisła: stan ostrzegawczy - 220 cm, stan alarmowy - 330 cm (wodowskaz - degolówka)

Gostynka: stan ostrzegawczy - 160 cm, stan alarmowy - 230 cm (wodowskaz - Bojszowy)

Sytuacja meteorologiczna w zlewni Małej Wisły według meteo24

Sytuacja hydrologiczna w Czeskiej Republice

Zapraszamy do wyrażania swojej opinii o postępach prowadzonych prac na wałach w Bieruniu na naszym forum.

Jeśli zauważyłeś niepokojący fakt na wale, zgłoś go Straży Miejskiej w Bieruniu, zdjęcia prześlij na adres powodzbierun@poczta.fm. Dokumentację fotograficzną zamieścimy na stronie internetowej www.powodzbierun.pl.
Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo!

Zdjęcia

Wymyty odcinek wału rzeki Wisły- rejon tzw. portuZrekonstruowany odcinek wału rzeki Wisły- rejon tzw. portuZrekonstruowany odcinek wału rzeki Wisły- rejon tzw. portuDopływ Gostynki do rz.WisłyRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony Bierunia dobiegają końcaWał rzeki Przemszy-CzarnuchowiceWał rzeki Przemszy-CzarnuchowiceWał rzeki Przemszy-CzarnuchowiceWał rzeki Przemszy-CzarnuchowiceWał rzeki Przemszy-CzarnuchowiceKonary drzew - Międzywale rzeki WisłyKonary drzew - Międzywale rzeki WisłyKonary drzew - Międzywale rzeki WisłyKonary drzew - Międzywale rzeki WisłyKonary drzew - Międzywale rzeki WisłyKonary drzew - Międzywale rzeki WisłyKonary drzew - Międzywale rzeki WisłyKonary drzew - Międzywale rzeki WisłyKonary drzew - Międzywale rzeki WisłyKonary drzew - Międzywale rzeki WisłyKonary drzew - Międzywale rzeki WisłyOdbudowa mostu nad rz. Gostynią w ciągu ul.Krupniczej w BieruniuOdbudowa mostu nad rz. Gostynią w ciągu ul.Krupniczej w BieruniuOdbudowa mostu nad rz. Gostynią w ciągu ul.Krupniczej w BieruniuPrzepust w wale rz. WisłyPrzepust w wale rz. WisłyPrzepompownia w Bijasoicach- inwestor KWK PiastPrzepompownia w Bijasoicach- inwestor KWK PiastZalegające konary drzew pod mostem kolejowym- rz. WisłaPrzepompownia w Bijasowicach- inwestor KWK PiastWyrwa pod mostem drogowym na DK44

Podziękowania

Dla Pracowników MOPSu

14 stycznia 2011
Nie ma nic niemożliwego, jeśli sam nie musisz tego robić! Słowa te obrazują jaką wielką siłę mają wspólne działania i wspólne dążenie do celu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu okazali ogromne wsparcie, życzliwość i zawsze byli do naszej dyspozycji. Podcz...
Podziękowanie Mieszkańca Bierunia (bra...

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook