Powódź Bieruń

Aktualności

Fotorelacja z postępów prac na wałach

06 listopada 2011
Fotorelacja z postępów prac na wałach

Sukces Stowarzyszenia Atlantydy oraz władz miejskich i powiatowych w ochronie przed uszkodzeniem mostu drogowego na rzece Wiśle.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła usuwanie zalegającego gruzu (kamieni) pod przęsłami mostu na DK 44 (Bieruń-Oświęcim). Prace prowadzone są nawet w niedzielę. Stowarzyszenie Atlantyda interweniowało (od sierpnia br.) do instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych i mostowych, co jednak spotkało się z przerzucaniem odpowiedzialności za naprawę wyrwy pomiędzy tymi instytucjami. W ostatnim tygodniu Stowarzyszenie interweniowało u Wojewody Śląskiego.
Pozostaje wierzyć, że teraz RZGW w Gliwicach wywiąże się z obietnicy naprawy wyrwy brzegowej po usunięciu przyczyny powstania uszkodzenia brzegu przez GDDKiA.

Niewątpliwe wsparcie władz naszego miasta i powiatu przyczyniły się do rozpoczęcia prac pod mostem drogowym na DK44 w Bieruniu.

Zobacz wcześniejsze relacje nt. uszkodzonego brzegu w poprzednich fotorelacjach.

Mieszkańcy Bierunia marzą o odmulaniu rzek, które pozwoliłoby zwiększyć ich bezpieczeństwo. Tymczasem w rzekach zalegają połamane gałęzie i konary drzew, które nie zostały uprzątnięte od ubiegłorocznej powodzi.

W przypadku wezbrania rzek stan taki może stanowić zagrożenie dla mostów, osadzając się na ich przęsłach.

 

Konary drzew, które zatrzymały się na moście kolejowym na rzece Wiśle (most Oświęcim-Bieruń).

Rozpoczęto prace związane z naprawami gwarancyjnymi, na zrekonstruowanym odcinku wału w okolicy tzw. portu w Bijasowicach. Zgodnie z zaleceniami gwarancyjnymi, prace powinny polegać na uzupełnieniu:

1.   wypłukanego gruntu nad opaską kamienną w miejscach widocznych ubytków.
2.   wykonanego brzegosłonu sztubrami wikliny na całej długości.
3.   narzutu kamiennego na odcinku około 5 mb poniżej śluzy wałowej

Powyższe roboty powinny zostać wykonane od 15.10.- 15.11.2011 r.


Prowadzone prace na wale rzeki Przemszy. Posiadasz istotne informacje w tym zakresie? Podziel się nimi z nami...

Jednocześnie, spoglądamy z zazdrością w stronę Oświęcimską obwałowań rzeki Wisły. Po stronie Małopolskiej wały zostały rozbudowane, zasiana na nich trawa porosła tworząc wzorcowo przygotowaną ochronę na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego.

Więcej zdjęć z najnowszej fotorelacji znajdziesz poniżej.

Zobacz również zdjęcia z poprzednich fotorelacji:30.01, 6.02, 13.02, 20.02, 27.02, 6.03, 13.03, 20.03 , 27.03, 03.04, 10.04, 17.04, 25.04, 1.05, 8.05, 15.05, 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 2.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08,12.08, 22.08, 28.08, 04.09, 18.09, 25.09, 02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 30.10,

Sam monitoruj stany wód na Wiśle i Gostynce w razie zagrożenia.

Na pogodynce.pl znajdziesz często aktualizowane informacje hydrologiczne, tj:
1.    Mapa hydrologiczna dla Zlewni Górnej Wisły
2.    Stan wody w rzece Wiśle i Gostynce (m. in. w Bieruniu Nowym i Bojszowach)
3.    Napełnienie zbiornika retencyjnego w Goczałkowicach

Stany ostrzegawcze i alarmowe rzek:

Wisła: stan ostrzegawczy - 220 cm, stan alarmowy - 330 cm (wodowskaz - degolówka)

Gostynka: stan ostrzegawczy - 160 cm, stan alarmowy - 230 cm (wodowskaz - Bojszowy)

Sytuacja meteorologiczna w zlewni Małej Wisły według meteo24

Sytuacja hydrologiczna w Czeskiej Republice

 

Zapraszamy do wyrażania swojej opinii o postępach prowadzonych prac na wałach w Bieruniu na naszym forum.

Jeśli zauważyłeś niepokojący fakt na wale, zgłoś go Straży Miejskiej w Bieruniu, zdjęcia prześlij na adres powodzbierun@poczta.fm. Dokumentację fotograficzną zamieścimy na stronie internetowej www.powodzbierun.pl.
Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo!

Zdjęcia

Roboty pod drogowym mostem na DK 44Roboty pod drogowym mostem na DK 44Roboty pod drogowym mostem na DK 44Wyrwa brzegowa pod drogowym mostem DK 44Wyrwa brzegowa pod drogowym mostem DK 44Most kolejowy na rzece WiśleRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaTymczasowy most na rzece GostynceRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony JedlinyRoboty na wale rzeki Przemszy-CzarnuchowiceRoboty na wale rzeki Przemszy-CzarnuchowiceRoboty na wale rzeki Przemszy-CzarnuchowiceRoboty na wale rzeki Przemszy-CzarnuchowiceZrekonstruowany odcinek wału rzeki Wisły- rejon tzw. portuZrekonstruowany odcinek wału rzeki Wisły- rejon tzw. portuZrekonstruowany odcinek wału rzeki Wisły- rejon tzw. portuZrekonstruowany odcinek wału rzeki Wisły- rejon tzw. portuZrekonstruowany odcinek wału rzeki Wisły- rejon tzw. portuKonary drzew - Rzeka WisłaKonary drzew - Rzeka WisłaKonary drzew - Rzeka WisłaKonary drzew - Rzeka WisłaKonary drzew - Rzeka WisłaKonary drzew - Rzeka WisłaKonary drzew - Rzeka WisłaKonary drzew - Rzeka Wisła

Podziękowania

Serce dla Małgosi....

01 sierpnia 2014
.... bo co można dać za serce- tylko serce. Nic innego nie będzie miało takiego wymiaru zapłaty za to dobro, które Małgosia zrobiła dla powodzian. Kolor papieru nie ma tu znaczenia gdy zmierzymy to wszystko co pozostało. Bo czy można zmierzyć poświęcenie, dobroć, bezinteresowność, ...
Ania

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook