Powódź Bieruń

Aktualności

Fotorelacja z postępów prac na wałach

30 października 2011
Fotorelacja z postępów prac na wałach

Mieszkańcy Bierunia marzą o odmulaniu rzek, które pozwoliłoby zwiększyć ich bezpieczeństwo. Tymczasem w rzekach zalegają połamane gałęzie i konary drzew, które nie zostały uprzątnięte od ubiegłorocznej powodzi.

W przypadku wezbrania rzek stan taki może stanowić zagrożenie dla mostów, osadzając się na ich przęsłach.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odcina się od naprawy uszkodzonego odcinka brzegu rzeki Wisły pod mostem w ciągu DK 44 w Bieruniu, przerzucając odpowiedzialność na RZGW.
Jednocześnie, GDKiA zapowiada umocnienie koryta rzeki Wisły (usunięcie zalegającego gruzu) bezpośrednio pod mostem w ciągu DK44. Prace zapowiadane są na 2012 rok.

Przypominamy, iż na wniosek  Stowarzyszenia \"Atlantyda\" pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDKiA) przeprowadzili wizję w terenie, stwierdzając duże rozmycie skarpy koryta rzeki od strony dolnej wody w sąsiedztwie drogi. Fakt ten (GDKiA), zgłosiła do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW), informując o dużym zakresie uszkodzenia, który może powiększać się przy kolejnych wysokich  stanach wód rzeki Wisły, co może skutkować dalszymi uszkodzeniami skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie mostu, a także podmyciem podpory mostu. GDKIA zwróciło się z prośbą do RZGW o szybką naprawę skarpy.
Jednakże, RZGW odmówiło podjęcia działań w przedmiotowym zakresie, informując GDKiA , iż pod mostem widoczne jest załamanie spadku (widoczny uskok zwierciadła wody), spowodowane zaleganiem w dnie dużych bloków kamiennych, elementów betonowych lub wykonanym wcześniej gruntem z profili stalowych lub betonowych. Energia wody po pokonaniu progu, jaki wytworzył się pod mostem, w sposób naturalny jest rozpraszana poniżej mostu. Zdaniem RZGW - brak odpowiedniego ubezpieczenia tak powstałej niecki wypadkowej powoduje uszkodzenie dna i skarp rzeki w tym miejscu, za ubezpieczenie którego odpowiada GDKiA.
Czy musi dojść do tragedii, aby instytucje te podjęły niezbędne działania zmierzające do zabezpieczenia skarpy rzeki w rejonie mostu na drodze DK 44 (Bieruń - Oświęcim).

 

Konary drzew, które zatrzymały się na moście kolejowym na rzece Wiśle (most Oświęcim-Bieruń).

Rozpoczęto prace związane z naprawami gwarancyjnymi, na zrekonstruowanym odcinku wału w okolicy tzw. portu w Bijasowicach. Zgodnie z zaleceniami gwarancyjnymi, prace powinny polegać na uzupełnieniu:

1.   wypłukanego gruntu nad opaską kamienną w miejscach widocznych ubytków.
2.   wykonanego brzegosłonu sztubrami wikliny na całej długości.
3.   narzutu kamiennego na odcinku około 5 mb poniżej śluzy wałowej

Powyższe roboty powinny zostać wykonane od 15.10.- 15.11.2011 r.


Prowadzone prace na wale rzeki Przemszy. Posiadasz istotne informacje w tym zakresie? Podziel się nimi z nami...

Jednocześnie, spoglądamy z zazdrością w stronę Oświęcimską obwałowań rzeki Wisły. Po stronie Małopolskiej wały zostały rozbudowane, zasiana na nich trawa porosła tworząc wzorcowo przygotowaną ochronę na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego.

Więcej zdjęć z najnowszej fotorelacji znajdziesz poniżej.

Zobacz również zdjęcia z poprzednich fotorelacji:30.01, 6.02, 13.02, 20.02, 27.02, 6.03, 13.03, 20.03 , 27.03, 03.04, 10.04, 17.04, 25.04, 1.05, 8.05, 15.05, 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 2.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08,12.08, 22.08, 28.08, 04.09, 18.09, 25.09, 02.10, 09.10, 16.10, 23.10,

Sam monitoruj stany wód na Wiśle i Gostynce w razie zagrożenia.

Na pogodynce.pl znajdziesz często aktualizowane informacje hydrologiczne, tj:
1.    Mapa hydrologiczna dla Zlewni Górnej Wisły
2.    Stan wody w rzece Wiśle i Gostynce (m. in. w Bieruniu Nowym i Bojszowach)
3.    Napełnienie zbiornika retencyjnego w Goczałkowicach

Stany ostrzegawcze i alarmowe rzek:

Wisła: stan ostrzegawczy - 220 cm, stan alarmowy - 330 cm (wodowskaz - degolówka)

Gostynka: stan ostrzegawczy - 160 cm, stan alarmowy - 230 cm (wodowskaz - Bojszowy)

Sytuacja meteorologiczna w zlewni Małej Wisły według meteo24

Sytuacja hydrologiczna w Czeskiej Republice

 

Zapraszamy do wyrażania swojej opinii o postępach prowadzonych prac na wałach w Bieruniu na naszym forum.

Jeśli zauważyłeś niepokojący fakt na wale, zgłoś go Straży Miejskiej w Bieruniu, zdjęcia prześlij na adres powodzbierun@poczta.fm. Dokumentację fotograficzną zamieścimy na stronie internetowej www.powodzbierun.pl.
Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo!

Zdjęcia

Wyrwa brzegowa pod drogowym mostem DK 44Wyrwa brzegowa pod drogowym mostem DK 44Wyrwa brzegowa pod drogowym mostem DK 44Most kolejowy na rzece WiśleRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaTymczasowy most na rzece GostynceRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaTymczasowy most na rzece GostynceRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Przemszy-CzarnuchowiceRoboty na wale rzeki Przemszy-CzarnuchowiceRoboty na wale rzeki Przemszy-CzarnuchowiceRoboty na wale rzeki Przemszy-CzarnuchowiceKoniec preac na wale rzeki PrzemszyZrekonstruowany odcinek wału rzeki Wisły- rejon tzw. portuZrekonstruowany odcinek wału rzeki Wisły- rejon tzw. portuZrekonstruowany odcinek wału rzeki Wisły- rejon tzw. portuZrekonstruowany odcinek wału rzeki Wisły- rejon tzw. portuKonary drzew - Rzeka WisłaKonary drzew - Rzeka WisłaKonary drzew - Rzeka WisłaKonary drzew - Rzeka WisłaKonary drzew - Rzeka WisłaKonary drzew - Rzeka Wisławykaszanie wałów-CzarnuchowiceTrwa wykaszanie wałów-Czarnuchowice

Podziękowania

Podziękowanie

28 czerwca 2013
Dziękuję serdecznie za zaangażowanie i wspólną pracę przy zabezpieczeniu wału Gostyni w dniu 26.06.2013r. Podziękowania składam Henrykowi Morkisz, Henrykowi Saternus, Michałowi, Zbyszkowi Sokalskiemu, pracownikom firmy odbudowującej wał oraz szczególnie staroście Bernardowi Bednorz...
Michał Kucz

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook