Powódź Bieruń

Aktualności

Czy Bieruń jest dobrze zabezpieczony przed powodzią? Zaproszenie do udziału w spotkaniu

15 październik 2014
Czy Bieruń  jest dobrze zabezpieczony przed powodzią? Zaproszenie do udziału w spotkaniu

Stowarzyszenie "Atlantyda" oraz Stowarzyszenie "Porąbek" serdecznie zapraszają mieszkańców Bierunia do udziału w spotkaniu nt. działań jakie należy podjąć, w celu ochrony Naszego Miasta przed kolejną powodzią w przyszłości. Czy w ogóle jesteśmy w stanie zabezpieczyć Bieruń przed powodzią? - na to i wiele innych pytań odpowie Pan Andrzej Siudy, wieloletni kierownik Zapory Goczałkowickiej.
W 2010 roku Pan Andrzej Siudy odpowiadał za gospodarowanie wodami Zbiornika Goczałkowickiego w czasie tragicznej w skutkach powodzi w 2010 r.

Spotkanie odbędzie się 20 października o godz. 17.00 w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej 19.
Spotkanie jest organizowane w ramach projektu pn. "Kontynuujemy oswajanie powodzi". Jednym z elementów projektu jest przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla tzw. Liderów oraz mieszkańców Bierunia z szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem powodziowym. Tego typu działania pozwolą zminimalizować skutki materialne i finansowe ewentualnej powodzi.

Najważniejszym zadaniem projektu będzie wdrożenie wśród mieszkańców Bierunia tzw. Rodzinnych Planów Powodziowych. Warunkiem skutecznej ochrony ludzi na terenach zagrożonych przez powódź jest ich wiedza o tym, jak należy postępować w przypadku wystąpienia powodzi, dlatego też Liderzy omówią z mieszkańcami zasady zachowania się w czasie powodzi.
Trwa nabór rodzin, które zostaną objęte niniejszym projektem. Chcesz uczestniczyć w projekcie zgłoś swój udział na adres email: stowarzyszenie.atlantyda@poczta.fm lub telefonicznie pod nr 513341345 (Jarosław Mokry, Koordynator projektu).
Na uczestników projektu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.
Przypominamy, iż I edycja projektu „Oswajamy powódź” została wyróżniona przez Pana Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wskazanie go jako inicjatywy godnej naśladowania przez innych.
Zapoznaj się z zadaniami zrealizowanymi w ramach I edycji projektu „Oswajamy powódź” na stronie: www.powodzbierun.pl

 

Opracował: Jarosław Mokry, Redaktor serwisu www.powodzbierun.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Pani Małgorzaty Watoły

29 lipiec 2014
Niniejszym chciałam serdecznie podziękować Pani Małgorzacie Watole za bezinteresowne zaangażowanie się w komitecie pomocy Powodzianom w 2010 roku w Bieruniu. Jej bezgraniczne zainteresowanie się losem poszkodowanych w tym tragicznym dla Bierunia i Bijasowic czasie, powinno być tylko i wyłą...
Joanna Jonek

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook