Powódź Bieruń

Aktualności

Powódź w Polsce to bomba z opóźnionym zapłonem

07 lutego 2011
Powódź w Polsce to bomba z opóźnionym zapłonem

Najszybciej fale kulminacyjne przechodzą przez Wisłę, w drugiej kolejności przez Odrę, a jeszcze dłużej przez Wartę.

Mieszkańcy miejscowości położonych nad Wisłą mają więc niewiele czasu na przygotowanie się na nadejście powodzi, a więc przede wszystkim uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych.

Czytaj całość artykułu na www.twojapogoda.pl.

Podziękowania

Dla Pana Burmistrza Pustelnika,Rady Miasta i pracowników urzędu.

22 stycznia 2011
Gorące podziękowanie w imieniu Naszym jak i wszystkich mieszkańców ul.Hodowlanej za ogromne zaangażowanie w mediacji pomiędzy mieszkańcami i KW SA(liczymy na szybki koniec) oraz za nie tylko słowa ale i czyny w całym Bieruniu aby następnym razem Bierunia nie dotknęła katastrofa podobna.
Grzegorz i Joanna

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook