Powódź Bieruń

Aktualności

Atlantyda zarejestrowana w sądzie

27 czerwca 2011
Atlantyda zarejestrowana w sądzie

Sąd Rejonowy w Katowicach (wydział VIII Gospodarczy) 20.06.2011 r. dokonał wpisu do rejestru stowarzyszeń Stowarzyszenia Mieszkańców Bierunia i Miejscowości Zagrożonych Powodzią Położonych na Obszarze Zlewni Górnej Wisły "Atlantyda".

Numer KRS Stowarzyszenia: 0000389387.
REGON: 241982545
W związku z powstaniem Stowarzyszenia Atlantyda zostaje uruchomiona w ramach strony internetowej www.powodzbierun.pl, nowa zakładka pn. "Atlantyda", która w całości będzie poświęcona kwestiom działalności Stowarzyszenia.


Jeśli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia Atlantyda skontaktuj się z nami pod adresem email: stowarzyszenie.atlantyda@poczta.fm


Członków stowarzyszenia  połączyła, w sposób szczególny, tragedia powodzi z 1997 roku i 2010 roku oraz wciąż występujące zagrożenie powodziowe. Większość osób wchodzących w skład Atlantydy dotknięta została bezpośrednio skutkami powodzi, natomiast pozostałe osoby zdają sobie sprawę z istniejącego niebezpieczeństwa.
Głównym celem działalności stowarzyszenia jest ochrona przeciwpowodziowa Bierunia i okolicy Górnej Wisły i działanie na rzecz rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową.
Nazwa Atlantyda, ma przestrzegać mieszkańców i władze przed biernością w stosunku do bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Atlantyda  - mityczna kraina, która miała być miejscem istnienia rozwiniętej cywilizacji zniszczonej przez serię trzęsień ziemi i zatopionej przez wody morskie.
Założyciele stowarzyszenia nie chcą dopuścić, aby Bieruń i sąsiednie miejscowości podzieliły los mitycznej Atlantydy.

Podziękowania

Podziękowanie

28 czerwca 2013
Dziękuję serdecznie za zaangażowanie i wspólną pracę przy zabezpieczeniu wału Gostyni w dniu 26.06.2013r. Podziękowania składam Henrykowi Morkisz, Henrykowi Saternus, Michałowi, Zbyszkowi Sokalskiemu, pracownikom firmy odbudowującej wał oraz szczególnie staroście Bernardowi Bednorz...
Michał Kucz

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook